Mediacje rodzinne, w tym mediacje rozwodowe, cywilne, karne i gospodarcze


Jako Kancelaria zajmująca się postępowaniami z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego oraz karnego, świadczymy także usługi mediacyjne na terenie Zielonej Góry i okolic. Mamy nadzieję, że dzięki nim każdej ze stron sporu uda się wypracować najbardziej optymalne warunki, które zakończą się ugodą.

Mediacje w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych i gospodarczych w naszej Kancelarii

Chęć do podjęcia rozmowy w obecności bezstronnego mediatora może zostać wyrażona jeszcze przed wniesieniem sprawy do sądu lub już w trakcie trwania procesu.

Aby rozpocząć próby pojednania, niezbędna jest dobrowolna obecność obu stron, między którymi toczy się spór. Spotkanie odbywa się w Kancelarii wybranego przez strony sporu prawnika i jest całkowicie poufne. Jego rolą jest pomoc w ustaleniu najbardziej dogodnych warunków dla obu stron, ale także łagodzenie napięć podczas rozmowy czy zadawanie pytań. Spór może zostać rozwiązany wyłącznie przez strony – prawnik nie ma możliwości argumentowania czy wspierania jednej z nich. Tematy omawiane podczas spotkań również zależą wyłącznie od stron konfliktu.

Tak przeprowadzone mediacje, zwane klasycznymi, zakładają, że w momencie zakończenia sporu ugodą, zaangażowany prawnik nie może reprezentować żadnej ze stron w dalszym toku postępowania w charakterze adwokata.

W naszej Kancelarii zajmujemy się prowadzeniem sporów zarówno podmiotów indywidualnych, jak i firm. Prowadzimy mediacje w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych czy gospodarczych, dlatego nasi Klienci mogą liczyć na pomoc w przypadku spraw cywilnych dotyczących podziału majątku wspólnego, zapłaty, zachowku, czy podziału spadku, a także tych rodzinnych: separacji, rozwodu, alimentów, kontaktów z dziećmi. W ramach konfliktów dotyczących prawa gospodarczego pomagamy w sytuacjach, w których strony pragną rozwiązać spory związane z wewnętrznym funkcjonowaniem przedsiębiorstw i ich pracowników, a także zewnętrznych, czyli tych związanych z Klientami, dostawcami lub konkurencją. Spory związane z prawem karnym, podobnie jak cywilne, nie zostały w żaden sposób ograniczone w kwestii ich rozwiązywania, dlatego rozmowy można prowadzić niezależnie od charakteru sprawy czy jej ciężaru gatunkowego.

Nasza Kancelaria poza klasycznymi mediacjami oferuje również inne sposoby polubownego rozwiązania sporów, w których adwokat nie występuje już wyłącznie jako mediator, ale bierze czynny udział w reprezentowaniu jednej ze stron. Szersza oferta związana z tym sposobem rozwiązywania sporów znajduje się na stronie: https://mediacja.zgora.pl/oferta

logo facebooka