Adwokat prawa cywilnego – mediacje

Mediacja jest wciąż niedocenianą w Polsce, a tak popularną za granicą, metodą rozstrzygania sporów. Adwokat prawa cywilnego, ale również innych gałęzi prawa, może występować jako mediator, czyli bezstronny ekspert od zarządzania komunikacją obu stron. Mediacje opierają się na konstruktywnej wymianie zdań i dążą do osiągnięcia obopólnego porozumienia. W Internecie znajdą Państwo szereg opracowań związanych z mediacją, zapraszam do poczytania o mediacji m.in. na stronie Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów www.mediacjeksm.pl.

Sprawy sądowe a mediacje

Większość sporów za granicą udaje się rozstrzygnąć w drodze mediacji bez potrzeby przeprowadzania sprawy sądowej. Jest to rozwiązanie prostsze, mniej uciążliwe i szybsze, a także generujące znacznie niższe koszty. Ugoda zawarta w postępowaniu mediacyjnym po jej zatwierdzeniu przez Sąd ma moc ugody zawartej przed Sądem.

Adwokat Radosław Przymuszała w 2015 roku ukończył szkolenie mediacyjne organizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów. Ukończenie szkolenia zwieńczyło wieloletnie zainteresowanie tą formą rozstrzygania sporów oraz zdobywanie doświadczenia w tym zakresie. Dzięki posiadanej wiedzy oraz doświadczeniu, Radosław Przymuszała może świadczyć usługi związane z prowadzeniem mediacji. W obszarze jego zainteresowań znalazły się mediacje w sprawach cywilnych. Spory w sprawach cywilnych należą do najpopularniejszych, a jednocześnie badania wykazują, że to właśnie w sprawach cywilnych największy procent spraw z powodzeniem może zostać zakończonych ugodą wypracowaną w drodze mediacji.

Zapraszam do skorzystania z tej formy rozstrzygania sporu.