Mediacje

Mediacja jest wciąż niedocenianą w Polsce, a tak popularną za granicą, metodą rozstrzygania sporów. Charakteryzuje się przede wszystkim szybkością postępowania oraz, co do zasady, znacznie mniejszymi kosztami. W Internecie znajdą Państwo szereg opracowań związanych z mediacją, zapraszam do poczytania o mediacji m. in. na stronie Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów http://www.mediacjeksm.pl.

Większość sporów za granicą udaje się rozstrzygnąć w drodze mediacji bez potrzeby przeprowadzania postępowania sądowego. Ugoda zawarta w postępowaniu mediacyjnym po jej zatwierdzeniu przez Sąd ma moc ugody zawartej przed Sądem.

Adwokat Radosław Przymuszała w 2015 roku ukończył szkolenie mediacyjne organizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów. Ukończenie szkolenia zwieńczyło wieloletnie zainteresowanie tą formą rozstrzygania sporów oraz zdobywanie doświadczenia w tym zakresie. Dzięki posiadanej wiedzy oraz doświadczeniu, Radosław Przymuszała może świadczyć usługi związane z prowadzeniem mediacji. W obszarze jego zainteresowań znalazły się mediacje w sprawach cywilnych. Spory w sprawach cywilnych należą do najpopularniejszych, a jednocześnie badania wykazują, że to właśnie w sprawach cywilnych największy procent spraw z powodzeniem może zostać zakończonych ugodą wypracowaną w drodze mediacji.

Zapraszam do skorzystania z tej formy rozstrzygania sporu.