Blog


news1

2016-08-31 18:08:55

A na koniec wakacji... Kilka słów o vacatio legis

Pomimo gry słownej zastosowanej w tytule, niniejszy wpis nie będzie traktował o końcu wakacji, a o vacatio legis. Czym właściwie jest vacatio legis? Najprościej wyjaśnić, że okresem pomiędzy opublikowaniem aktu normatywnego a jego wejściem w życie. Dlaczego jest ono tak istotne? Ponieważ dopiero po wejściu w życie przepisy zaczynają obowiązywać.

Mając na uwadze to, co zostało wskazane powyżej, może dojść do sytuacji, kiedy dane zdarzenie będzie miało miejsce już po opublikowaniu, ale przed wejściem w życie określonego przepisu. Regułą jest, że nowe przepisy stosuje się dopiero od ich wejścia w życie, a więc zdarzenie to podlegałoby zgodnie z regułą starym przepisom, mimo że nowe przepisy byłyby już opublikowane. Warto jednak zawsze zwrócić uwagę także na przepisy intertemporalne, określające, w jakich sytuacjach stosuje się nowe, a w jakich stare przepisy.

Brzmi to może trochę skomplikowanie i teoretycznie nie wydaję się tak istotne, jednak w rzeczywistości ustalenie właściwego stanu prawnego jest bardzo ważne. Dlatego wiedząc, że opublikowano nowe przepisy, zawsze warto sprawdzić, kiedy wejdą one w życie, a przy okazji sprawdzić przepisy intertemporalne. Regułą jest wprawdzie, że prawo nie działa wstecz, jednak jak najbardziej możliwa jest sytuacja, gdy w trakcie trwającego postępowania sądowego zmieniają się przepisy dotyczące tego postępowania i to właśnie przepisy intertemporalne określają, czy w tej sytuacji stosować przepis nowy, czy dotychczasowy.

Zgodnie z obowiązującą w Polsce regułą, znajdującą wyraz w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, vacatio legis wynosi 14 dni. Może ono jednak zostać określone inaczej, w zależności, jak stanowi dany akt normatywny. Tym samym okres ten może być dłuższy albo krótszy, przy czym krótszy tylko w uzasadnionych przypadkach.

Powrót

Lista tagów:

adwokat,adwokat-zielona-gora,kancelaria,kancelaria-adwokacka,kancelaria-zielona-gora,kancelaria-adwokacka-zielona-gora,prawnik,prawnik-zielona-gora,pomoc-prawna,pomoc-prawna-zielona-gora,zielona-gora,prawo,prawo-cywilne,prawo-karne,kodeks,kodeks-karny,vacatio-legis
Lista tagow
logo facebooka