Blog


news1

2021-06-01 11:47:59

Całkowite pierwszeństwo pieszych i bezwzględny zakaz korzystania z telefonu na przejściu dla pieszych? Nie do końca!

Dzisiaj weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, która wprowadza istotne zmiany w zakresie korzystania z przejścia dla pieszych. Społeczeństwo niestety błędnie przekazuje informacje o całkowitym pierwszeństwie pieszych i zakazie korzystania z telefonu. 

Prawdą jest, że po zmianach ustawa zawiera m. in. następujące przepisy: 

Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście, z zastrzeżeniem ust. 1a - ustęp 1a dotyczy nieco odmiennych regulacji w zakresie tramwajów.

Powyższe przepisy oznaczają jednak to, że pieszy będzie jedynie uprzywilejowany względem kierującego pojazdem, a nie, że ma całkowite pierwszeństwo. Nie są prawdą głosy, że pieszy od dzisiaj w ogóle nie będzie odpowiadał za wtargnięcie na jezdnię i że w przypadku każdego potrącenia, zawsze winny będzie kierowca. W dalszym ciągu w ustawie pozostają bowiem m. in. następujące przepisy:

Zabrania się:

1) wchodzenia na jezdnię: 

a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych, 

b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi; 

2) przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;

3) zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;

4) przebiegania przez jezdnię;

5) chodzenia po torowisku;

6) wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;

7) przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują. 

Ponadto w dalszym ciągu aktualny pozostaje przepis, że pieszy wchodzący na jezdnię lub torowisko albo przechodzący przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany zachować szczególną ostrożność

Mając na uwadze powyższe, dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, warto zadbać, szczególnie w najbliższym czasie, o właściwy przekaz dotyczący wprowadzonych zmian i uczulić kierowców na uprzywilejowanie pozycji pieszych, ale jednocześnie również uczulić pieszych na to, że w dalszym ciągu są zobowiązani zachować szczególną ostrożność oraz że nie jest prawdą, iż w każdej sytuacji będąc na przejściu dla pieszych lub dopiero na nie wchodząc, mają pierwszeństwo i nie mogą zostać uznani za winnych ewentualnego wypadku. 

Drugim tematem, który chcę dzisiaj poruszyć jest kolejna błędnie przekazywana informacja dotycząca zakazu używania telefonu komórkowego na przejściu dla pieszych. Tak przekazywana informacja mogłaby sugerować, że nie będzie dozwolone prowadzenie rozmowy telefonicznej podczas przechodzenia "po pasach". Tymczasem do katalogu zakazów stosowanych wobec pieszych, wymienionych już powyżej, dodano dokładnie taki przepis:

Zabrania się:

(...) korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych - w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych. 

A zatem, po pierwsze, przepis nie dotyczy tylko telefonu, lecz każdego urządzenia elektronicznego. Nie to jest jednak największym błędem w rozumieniu tego przepisu. Chcę zwrócić uwagę, że przepis mówi o korzystaniu w taki sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych. Chodzi więc przede wszystkim o ograniczenia w zakresie narządu wzroku, na co wskazuje słowo - klucz, tj. "obserwacji". Jeżeli rozmowa telefoniczna nie wpływa na ograniczenia w zakresie obserwacji - a wiemy, że co do zasady nie wpływa - to nie ma żadnego powodu uważać, że po dokonanych zmianach istnieje zakaz rozmawiania przez telefon podczas przechodzenia po przejściu dla pieszych. Jak najbardziej jednak zakaz ten dotyczy innych form korzystania z urządzeń elektronicznych, np. pisania sms-ów. 

Powrót

Lista tagów:

adwokat,adwokat-zielona-gora,ciekawostki,kancelaria-adwokacka,kancelaria-adwokacka-zielona-gora,kancelaria-zielona-gora,pieszy,prawo-cywilne,prawo-drogowe,prawo-karne,przejscie-dla-pieszych,przepisy
Lista tagow
logo facebooka