Blog


news1

2023-08-02 15:11:41

Czy to dobry czas na założenie sprawy frankowej? [Aktualizacja]

W ostatnim czasie bardzo wiele dzieje się w sprawach dotyczących kredytów frankowych. Jak teraz wygląda sytuacja frankowiczów? Czy warto decydować się na sprawę sądową?

O tym, jak wiele dzieje się w tych sprawach, niech świadczy to, że mój poprzedni wpis z 30 maja 2023 roku już teraz wymaga dokonania aktualizacji, a minęły ledwie dwa miesiące. Na początek przypomnę, co wówczas pisałem:

Na wstępie zacznijmy od małego rysu historyczno - statystycznego. Liczba spraw frankowych z roku na rok rośnie, ale co ważniejsze - rośnie również procent spraw, które kończą się powodzeniem. Gdy jeszcze kilka lat temu Klienci prosili o przeanalizowanie ich sytuacji związanej z kredytami frankowymi, odpowiadałem, że ich umowy z pewnością są dotknięte wadami prawnymi, jednak w mojej ocenie warto poczekać na korzystniejszą linię orzeczniczą, bo wszystko wskazuje na to, że taka nastąpi. Okazało się, że się nie myliłem. Niestety, często najtrudniejszą sytuację mają ci, którzy przecierają szlaki. Ich działania są niezbędne dla pozostałych, jednak sami mają najczęściej pod górkę. Krótko mówiąc - dla interesu całej społeczności "frankowiczów" podejmowanie działań sądowych kilka lat temu było z pewnością bardzo korzystne i bez nich obecna sytuacja nie kształtowałaby się tak dobrze. Jednakże dla indywidualnie rozpatrywanego Klienta, warto było poczekać. 

To, że warto było poczekać, to jedno. Ale czy warto czekać nadal? Tutaj w mojej ocenie należy udzielić już odpowiedzi przeczącej. Uważam, że od około 2 lat możemy mówić o niezwykle korzystnym czasie dla spraw sądowych pod kątem abuzywności postanowień umownych i ich wpływie na ważność umowy. Skala pozytywnych rozstrzygnięć sądowych jest już tak duża, że czekanie w tym momencie byłoby moim zdaniem błędem. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że nie mówimy tylko o orzecznictwie polskim, ale przede wszystkim o orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który praktycznie w każdym miesiącu "podsuwa" kolejne argumenty w sporach z bankami. 

Przed założeniem sprawy sądowej należy oczywiście wiedzieć jedno - ten spór potrwa kilka lat. Banki to oczywiście wiedzą, stąd często oferują ugody pozwalające szybciej zakończyć sprawę, ale uwzględniające roszczenia kredytobiorców tylko w pewnym zakresie. Tutaj też należy podkreślić, że propozycje ugodowe są różne - jedne mniej, drugie bardziej korzystne. Każdą warto przeanalizować, natomiast wniosek jest prosty - pojawiają się one lub też stają się korzystniejsze zwykle w momencie zainicjowania sprawy, kiedy bank wie już, że kredytobiorca rzeczywiście walczy o swoje. 

Kwestia ryzyka walki o pełną pulę przed sądem to zawsze sprawa indywidualna, bo należy rozważyć wiele aspektów. Nigdy, ale to nigdy, nie można powiedzieć, że dana sprawa jest do wygrania w 100%. Natomiast obecna, korzystna dla kredytobiorców linia orzecznicza jednoznacznie wskazuje, że warto podjąć te ryzyko, bo ryzykując kilkanaście tysięcy złotych można wygrać z dużym prawdopodobieństwem kilkadziesiąt lub nawet kilkaset tysięcy. 

Na koniec warto wskazać jedno - choć same sprawy frankowe do łatwych nie należą, to przy powierzeniu sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi, rola kredytobiorcy sprowadza się tak naprawdę do udzielenia pełnomocnikowi istotnych informacji o przebiegu zawierania umowy kredytowej przy przygotowywaniu pozwu oraz - już w procesie - do udziału w przesłuchaniu. Zdaję sobie sprawę oczywiście, jak stresującym momentem dla większości z nas jest udział w takim przesluchanu przed Sądem, dlatego w swojej pracy staram się zawsze jak najlepiej przygotować Klienta do udziału w sprawie również pod kątem psychicznym. Czyli, krótko mówiąc, przedstawiam od A do Z przebieg całej sprawy, nie omijając nawet takich momentów, jak ten, gdzie należy usiąść i w jakich momentach zabierać głos. 

Jak nietrudno się domyślić, do wniosków, o których mowa w tym wpisie, nie doszedłem jedynie poprzez obserwację tego, co się dzieje w społeczności "frankowiczów", ale przede wszystkim przez aktywny udział poprzez reprezentowanie ich w sprawach przed sądem. Dlatego gorąco zachęcam do kontaktu z moją Kancelarią każdego, kto posiada kredyt frankowy, a jeszcze nie zdecydował się na założenie sprawy sądowej. W pierwszej kolejności z pewnością dokładnie omówimy sytuację oraz wszystie za i przeciw, by decyzja co do dalszych działań była w pełni przemyślana i podjęta w oparciu o komplet informacji. 

Dwa miesiące później oczywiście w pełni podtrzymuję to, co wówczas pisałem, z pewnym zastrzeżeniem - tak, jak przewidywałem, z każdym tygodniem sytuacja "frankowiczów" ulega poprawie. Coraz dobitniej widać to nie tylko po orzecznictwie TSUE, ale przede wszystkim poprzez orzecznictwo krajowe. Pod koniec lipca 2023 roku uzyskałem dla swoich Klientów zabezpieczenie na czas trwania sprawy udzielone przeciwko Bankowi PKO BP SA polegające na wstrzymaniu płatności rat do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Pisałem o tym już oczywiście na profilu Kancelarii na Facebooku. Dlaczego uważam, że jest to swego rodzaju kamień milowy? Dlatego, że przed Sądem Okręgowym w Zielonej Górze do tej pory takich orzeczeń zabezpieczających się po prostu nie spotykało. Tak, jak pisałem przy wpisie dotyczącym tego zabezpieczenia - nie mogę w 100% stwierdzić, czy jest to pierwsze zabezpieczenie tego typu przed Sądem Okręgowym w Zielonej Górze w ogóle, jednak na pewno pierwsze, o którym mi wiadomo. 

Co zatem takiego się stało, że po raz kolejny sytuacja "frankowiczów" uległa poprawie? Przede wszystkim w dniu 15 czerwca 2023 roku TSUE wydał dwa kolejne niezwykle korzystne orzeczenia. Cytując zatem wspomniany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie o sygn. akt: C-287/22: "art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 w związku z zasadą skuteczności należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie orzecznictwu krajowemu, zgodnie z którym sąd krajowy może oddalić złożony przez konsumenta wniosek o zastosowanie środków tymczasowych mających na celu zawieszenie, w oczekiwaniu na ostateczne rozstrzygnięcie w przedmiocie unieważnienia zawartej przez tego konsumenta umowy kredytu ze względu na to, że owa umowa kredytu zawiera nieuczciwe warunki, spłaty rat miesięcznych należnych na podstawie wspomnianej umowy kredytu, w sytuacji gdy zastosowanie takich środków tymczasowych jest konieczne dla zapewnienia pełnej skuteczności tego orzeczenia". 

Tym samym TSUE przesądził, że "frankowicze" posiadają interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia w sytuacji, w której ma ono na celu zapewnienie pełnej skuteczności orzeczenia końcowego. Biorąc tym samym pod uwagę, że jednocześnie w wyroku z dnia 15 czerwca 2023 roku (sygn. akt: C-287/22) TSUE przesądził, że bankowi nie należy się tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, a jedynym świadczeniem, jakiego może się domagać od kredytobiorców w przypadku stwierdzenia, że w umowie znajdują się klauzule niedozwolone skutkujące nieważnością umowy, jest zwrot wypłaconej kwoty, należy uznać, że trudno sobie wyobrazić lepszy czas na decyzję o założeniu sprawy frankowej jeżeli ktoś z jej podjęciem do tej pory zwlekał. 

Jednocześnie nadal należy pamiętać, że sprawy "frankowe" należą do najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych. Również dlatego, że po drugiej stronie występować będzie bank, który z pewnością za pomocą pism procesowych liczących setki stron argumentować będzie przeciwko roszczeniom kredytobiorców. Dlatego warto sprawę tego typu powierzyć profesjonaliście, zwłaszcza, że potencjalna korzyść liczona jest w kwotach sięgających kilkadziesiąt lub nawet kilkaset tysięcy i znacznie przewyższa poniesione koszty związane z poprowadzeniem sprawy. 

Oczywiście zachęcam przede wszystkim do kontaktu ze mną i powierzenie sprawy mojej Kancelarii. Z uwagi na specyfikę spraw frankowych, jak najbardziej możliwe jest prowadzenie spraw z obszaru całej Polski. Jeżeli jednak ktokolwiek z czytających woli powierzyć swoją sprawę innemu pełnomocnikowi, to również będzie to oczywiście dobry wybór - liczy się to, by rzeczywiście wykorzystać dobry moment i zacząć działać, a przecież dobro Klienta zawsze jest najważniejsze. 

Powrót

Lista tagów:

adwokat,adwokat-zielona-gora,franki,kancelaria-adwokacka-zielona-gora,kancelaria-zielona-gora,kredyt-frankowy,kredyt-we-frankach,prawnik-zielona-gora
Lista tagow
logo facebooka