Blog


news1

2016-08-10 18:13:03

Gwarancja czy rękojmia?

Bardzo często spotykanym problemem w przypadku gdy zakupiony towar posiada wady, jest wybór pomiędzy skorzystaniem z gwarancji a z rękojmi za wady rzeczy. Jest to zagadnienie tyleż istotne, co skomplikowane i może być rozpatrywane w wielu aspektach, dlatego w niniejszym wpisie poruszę jedynie najważniejsze w mojej ocenie kwestie związane z gwarancją i rękojmią.

Przede wszystkim należy pamiętać, że gwarancja to swego rodzaju umowa między kupującym a sprzedającym, określająca prawa i obowiązki obu stron. Tymczasem rękojmia jest ustawowym prawem kupującego do wystosowania roszczeń z tytułu wad kupionej rzeczy. Jeżeli kupującym jest konsument, sprzedający nie może ograniczyć ani wyłączyć uprawnień z tytułu rękojmi.

Udzielona gwarancja jest o tyle niezależna, że kupujący ma prawo wybrać, czy dochodzi swoich roszczeń z tytułu rękojmi czy gwarancji. Przyjmuje się jednak, że nie jest możliwe kumulatywne dochodzenie roszczeń, tj. jednocześnie z gwarancji oraz rękojmi. Dlatego każdorazowo należy dokładnie przestudiować umowę gwarancyjną i podjąć decyzję, czy bardziej opłacalne będzie skorzystanie z niej, czy też z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi.

Umowa gwarancyjna, jak każda umowa, może przewidywać rozwiązania korzystniejsze niż w przypadku rękojmi. Wówczas warto w pierwszej kolejności skorzystać z tego środka dochodzenia roszczeń. Jeżeli sprzedający nie uzna reklamacji, w dalszym ciągu będzie możliwe skorzystanie z uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi.

W praktyce bardzo często zdarza się, że kupujący nie zdaje sobie sprawy, iż powinien wyraźnie określić, z jakiego typu uprawnienia korzysta. Najczęściej w przypadku wady, pismo tytułowane jest jako reklamacja. Sprzedający potraktuje to zatem najprawdopodobniej jako reklamację na podstawie umowy gwarancyjnej i na tej podstawie będzie dochodzone roszczenie. W przypadku gdy w piśmie zostanie wyraźnie określone, że kupujący realizuje roszczenia z tytułu rękojmi, sprzedający powinien rozpatrzyć sprawę w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi.

Nie sposób udzielić jednoznacznej odpowiedzi, czy korzystniejsze jest skorzystanie z uprawnień z tytułu gwarancji, czy rękojmi. Wszystko zależy od tego, jak ukształtowana jest umowa gwarancyjna w konkretnej sprawie, dlatego za każdym razem warto przestudiować uprawnienia wynikające z umowy w porównaniu z uprawnieniami wynikającymi z rękojmi, a w przypadku wątpliwości, skonsultować się z osobą, która z prawnego punktu widzenia będzie w stanie ocenić, które z tych rozwiązań w konkretnej sprawie okaże się korzystniejsze.

Powrót

Lista tagów:

adwokat,adwokat-zielona-gora,kancelaria,kancelaria-adwokacka,kancelaria-zielona-gora,kancelaria-adwokacka-zielona-gora,prawnik,prawnik-zielona-gora,pomoc-prawna,pomoc-prawna-zielona-gora,zielona-gora,prawo,prawo-cywilne,prawo-karne,kodeks,kodeks-karny,odszkodowanie
Lista tagow
logo facebooka