Blog


news1

2021-09-03 12:09:58

Kancelaria Prawna a Kancelaria Adwokacka - czym się różnią?

W ostatnim czasie coraz więcej osób korzysta z różnego rodzaju Kancelarii Prawnych. Postanowiłem więc wyjaśnić, czym różni się Kancelaria Prawna od Kancelarii Adwokackiej.

Zacznę może od drugiej strony, czyli od Kancelarii Adwokackiej. Kancelarię Adwokacką prowadzić może jedynie adwokat, czyli osoba z tytułem zawodowym. By zostać adwokatem, należy ukończyć studia prawnicze. Następnie droga do uzyskania tytułu zawodowego może być różna, jednak wymaga wielu lat nauki oraz praktyki.

Najkrótsza z dróg wiedzie przez aplikację adwokacką, która trwa trzy lata. Podczas niej aplikant adwokacki zdobywa doświadczenie w Kancelarii oraz może zastępować adwokata biorąc czynny udział w prowadzeniu sprawy, w tym reprezentując Klientów w sądzie. W trakcie odbywania aplikacji przeprowadzone są również cykliczne kolokwia sprawdzające wiedzę aplikanta i wymogiem kontynuacji aplikacji jest uzyskanie pozytywnego wyniku.

Aplikacja kończy się egzamin adwokackim, który kompleksowo sprawdza teoretyczną i praktyczną stronę wiedzy oraz umiejętności kandydata na adwokata. Trwa on cztery dni po kilka godzin, podczas których zdający otrzymują przygotowane na potrzeby egzaminu akta sprawy i mają za zadanie sporządzić wymagane pismo, np. pozew albo apelację. Egzamin przeprowadzany jest osobno dla prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa karnego, prawa administracyjnego oraz etyki adwokackiej. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu adwokackiego jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdego z tych przedmiotów. Po zdanym egzaminie adwokackim i po złożeniu ślubowania możliwe jest rozpoczęcie działalności w ramach Kancelarii Adwokackiej. 

Jak widać po powyższym, droga do zawodu adwokata nie jest prosta i wymaga wielu poświęceń oraz naprawdę wiele nauki, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. A jak to wygląda w przypadku Kancelarii Prawnej?

Proszę sobie wyobrazić, że Kancelarię Prawną może otworzyć... Każdy. To nie żart. Tak, jak każdy może otworzyć jakikolwiek sklep, tak każdy może otworzyć Kancelarię Prawną. Wynika to z tego, że termin "Kancelaria Prawna", podobnie zresztą jak jakakolwiek inna Kancelaria, np. odszkodowawcza, nie został zastrzeżony prawnie dla określonej grupy zawodowej. Tym samym by otworzyć Kancelarię Prawną lub jakąkolwiek inną kancelarię poza adwokacką, nie jest wymagane posiadanie jakiegokolwiek wykształenia lub doświadczenia prawniczego.

Oczywiste jest też, że osoba prowadząca Kancelarię Prawną, która nie ma tytułu zawodowego, nie będzie też mogła reprezentować Klienta w sądzie. W praktyce takie osoby prowadzące Kancelarię Prawną, a nie posiadające tytułu zawodowego, przyjmują więc do prowadzenia sprawę, jednak w zakresie czynności, co do których nie są uprawnione, zmuszone są i tak korzystać z pomocy osób, które mogą występować w sądzie. 

Nie chcę tym wpisem nikogo krytykować lub umniejszać jego wiedzy - zdarza się oczywiście, że osoba prowadząca Kancelarię Prawną posiada naprawdę dużą wiedzę i doświadczenie. Tego jednak zlecając sprawę najczęściej nie wiadomo.

W przypadku Kancelarii Adwokackiej, nawet jeżeli jest to początkujący adwokat, Klient ma pewność, że wiedza adwokata została wcześniej dość gruntownie zweryfikowana licznymi kolokwiami oraz egzaminami oraz że posiada pewne doświadczenie uzyskane jeszcze zanim zaczął wykonywać zawód adwokata. Należy też pamiętać, że adwokat przyjmując sprawę może reprezentować Klienta kompleksowo od początku do końca postępowania, w tym reprezentować w sądzie, czego nie może natomiast osoba prowadząca inną kancelarię nie posiadająca tytułu zawodowego. 

Powrót

Lista tagów:

adwokat,adwokat-zielona-gora,ciekawostki,kancelaria,kancelaria-adwokacka,kancelaria-adwokacka-zielona-gora,kancelaria-zielona-gora,prawnik,prawnik-zielona-gora
Lista tagow
logo facebooka