Blog


news1

2020-01-11 13:05:39

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego

7 listopada 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego, która gruntownie zmieniła przebieg procedury cywilnej w Polsce. Na strony postępowania oraz na ich pełnomocników nałożono szereg nowych obowiązków, których niedopełnienie może skutkować negatywnymi konsekwencjami w rozpoznaniu sprawy.

Nie jest możliwe w tym miejscu omówienie tak licznych zmian i nie taki jest też cel tego wpisu. W zdecydowanej większości weszły one w życie już 7 listopada 2019 roku, jedynie odnośnie niektórych z nich określono ich datę wejścia w życie inaczej. Konieczne jest jednak zwrócenie uwagi na tak diametralne zmiany, ponieważ jest to tak daleko idąca zmiana, że w rzeczywistości "wywraca do góry nogami" dotychczasowy przebieg sprawy. 

Treść ustawy dokonującej zmian można znaleźć na stronie sejmu - http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001469/U/D20191469Lj.pdf. Jak widać po ilości zmian, jest to temat niezwykle ważny. Zmieniono m. in. sam przebieg postępowania, obowiązki dotyczące składania pism w sprawie, formułowania wniosków dowodowych, czy też dokonywania opłat sądowych. 

Oczywiście, można znaleźć szereg publikacji dotyczących zmian, które dla osoby niezajmującej się na co dzień prawem przeważnie okazują się kompletnie niezrozumiałe. Z uwagi na udział w licznych szkoleniach praktycznych dotyczących nowelizacji ze swojej strony polecić mogę szczególnie zarys zmian opracowany przez SSO we Wrocławiu - Grzegorza Karasia, umieszczony na stronie internetowej Naczelnej Rady Adwokackiej - http://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-reforma-kpc-nowe-obowiazki-pelnomocnikow-szkolenie-nra-v2-29076.pdf

Zdając sobie sprawę, że osoba niepraktykująca prawa nie ma najczęściej ani czasu, ani możliwości dokładnego prześledzenia zmian, bardzo ważne jest zwrócenie na nie uwagi w kontekście poszukiwania odpowiedzi na zadawane pytania w internecie. Abstrahując od poziomu merytorycznego tych odpowiedzi, należy teraz szczególnie zwracać uwagę, czy odpowiedzi te zostały zamieszczone w oparciu o znowelizowane przepisy, czy też o przepisy dotychczasowe, już nieobowiązujące. 

Oczywiście w każdej sprawie istnieje możliwość zasięgnięcia porady prawnej od praktykującego profesjonalisty, dzięki czemu wiemy, że odpowiedź ta formułowana jest w oparciu o obowiązujące przepisy. W interesie wszystkich, nie tylko moich Klientów, gorąco do tego zachęcam. 

Powrót

Lista tagów:

adwokat,adwokat-zielona-gora,aktualne,kancelaria,kancelaria-adwokacka,kancelaria-adwokacka-zielona-gora,kancelaria-zielona-gora,kodeks,pomoc-prawna,prawnik-zielona-gora,prawo-cywilne,przepisy,przepisy-prawa,ustawy
Lista tagow
logo facebooka