Blog


news1

2018-11-05 18:18:38

Przedsądowe wezwanie do zapłaty - dlaczego warto?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty to pismo, w którym wzywamy dłużnika do zapłaty w określonym terminie kwoty, którą zalega, wskazując, że w przypadku niezastosowania się do wezwania, sprawa zostanie skierowana na drogę sądową. Dlaczego warto je wystosować?

Należy zacząć od tego, że w polskim systemie prawnym coraz widoczniejsza jest tendencja do dążenia do ugodowego rozwiązania sporu. Oznacza to, że w pozwie do sądu należy wskazać, czy takie próby ugodowe były podejmowane, a jeśli nie, to dlaczego. W tym kontekście przedsądowe wezwanie do zapłaty stanowi właśnie próbę ugodowego rozwiązania sporu. 

Kolejne plusy tego rozwiązania są już ściśle związane z praktyką. Otóż często zdarza się, że dłużnik w istocie bagatelizuje ustne zapewnienia o skierowaniu sprawy do sądu w przypadku braku zapłaty w określonym terminie, licząc, że ze strony wierzyciela to jedynie "straszenie" sądem. W momencie, kiedy otrzymuje pisemne wezwanie do zapłaty z zastrzeżeniem, że niezastosowanie się do niego spowoduje skierowanie sprawy na drogę sądową, często dopiero wtedy zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. 

Wezwanie do zapłaty może sporządzić i skierować bezpośrednio wierzyciel. Jednak mając na uwadze wyżej wskazaną kwestię, warto rozważyć zlecenie wystosowania wezwania do zapłaty profesjonaliście, np. adwokatowi. Wezwanie otrzymane z Kancelarii Adwokackiej robi na dłużniku dużo większe wrażenie i znacznie częściej stosuje się wówczas do wezwania lub podejmuje próby ugodowego rozwiązania, niż w sytuacji, gdy otrzymuje wezwanie bezpośrednio od wierzyciela. W tym kontekście należy wskazać, że wezwanie do zapłaty jest najczęściej krótkim i prostym pismem, stąd też koszt jego sporządzenia i wysłania przez Kancelarię Adwokacką nie jest wysoki, a może przynieść wymierne korzyści. 

Wierzyciel powinien pamiętać o tym, że wezwanie do zapłaty może nie przynieść powodzenia, bo to od dłużnika zależy, czy się do niego zastosuje. Jeśli nie, nie pozostanie nic innego niż droga sądowa. Często jednak zdarza się, że dłużnik otrzymując pisemne wezwanie do zapłaty, zwłaszcza opatrzone logiem Kancelarii, reguluje dług. To z kolei pozwala wierzycielowi uniknąć co najmniej kilkumiesięcznego procesu, a przede wszystkim przygotowania pozwu, który jest pismem znacznie bardziej skomplikowanym niż wezwanie do zapłaty. Nie mówiąc już o kosztach sądowych, które wprawdzie w przypadku wygranej sprawy dłużnik będzie musiał zwrócić wierzycielowi, jednak w toku sprawy ponosić je będzie wierzyciel jako osoba składająca pozew. 

Podsumowując, mając na uwadze powyższe, warto zawsze przed wdaniem się w spór sądowy, rozważyć kwestię wezwania do zapłaty. Kancelaria Adwokacka Adwokata Radosława Przymuszały oczywiście również zajmuje się ich sporządzaniem, podobnie jak sporządzaniem odpowiedzi na wezwania do zapłaty, dlatego w razie potrzeby serdecznie zapraszam do kontaktu. 

Powrót

Lista tagów:

adwokat,adwokat-zielona-gora,kancelaria,kancelaria-adwokacka,kancelaria-zielona-gora,kancelaria-adwokacka-zielona-gora,prawnik,prawnik-zielona-gora,pomoc-prawna,pomoc-prawna-zielona-gora,zielona-gora,prawo,prawo-cywilne,prawo-karne,kodeks,kodeks-karny,pozew,wezwanie-do-zaplaty,wierzytelnosc,przedsadowe-wezwanie-do-zaplaty
Lista tagow
logo facebooka