Blog


news1

2020-04-08 13:08:05

Stan epidemii a mandat - czy można go uniknąć?

W ostatnich tygodniach nasz świat uległ ogromnej zmianie - z uwagi na stan epidemii nałożono na nas mnóstwo obowiązków i ograniczeń, a w związku z ich naruszeniem, w niektórych przypadkach możemy zostać ukarani mandatem. Ten artykuł ma na celu odpowiedź na pytanie: kiedy i jak?

Zanim jednak zostanie tutaj omówiona procedura i ewentualne możliwości, należy podkreślić jedno - przepisy przepisami, mandaty mandatami, a zdrowy rozsądek... Zdrowym rozsądkiem. Dlatego ten wpis nie będzie podpowiadał, jak uniknąć mandatu ogółem, choć oczywiście autor zdaje sobie sprawę z wątpliwości dotyczących podstawy prawnej nałożonych obowiązków i ograniczeń, które są w ostatnim czasie szeroko omawiane. Każdemu z nas powinno bowiem zależeć na tym, by ten trudny okres, w jakim się znaleźliśmy, minął jak najszybciej. Co jednak w sytuacji, gdy ukaranie mandatem jest ewidentnie niesłuszne? Uszczegóławiając zatem, o czym jest artykuł, należy wskazać - o tym, jak uniknąć ukarania, gdy nie naruszyliśmy w istocie żadnych przepisów. 

Pocieszające jest to, że dotychczasowa praktyka pokazuje, iż Policjanci w zdecydowanej większości w bardzo właściwy sposób podeszli do kwestii karania mandatami w związku ze stanem epidemii. Bardzo często ich działania wykazują cele prewencyjne, ostrzegawcze, nie decydują się na karanie mandatem, a jedynie na pouczenie sprawcy. Mandaty oczywiście również się zdarzają, ale w większości za ewidentne naruszenia nałożonych obowiązków.

Zdarzają się jednak, jak zawsze, sytuacje, kiedy ukarany nie jest w stanie zgodzić się z tym, że na mandat zasłużył. Co więcej - bardzo wielu ludzi obawia się, że mogą zostać ukarani mandatem w sytuacji, kiedy wprawdzie kwalifikują się pod przyjęte wyjątki dotyczące zakazu opuszczania domu, jednak ich tłumaczenia nie będą uwzględnione. 

A zatem - kiedy rzeczywiście w naszej ocenie nakładany na nas mandat jest oczywiście niesłuszny, najlepszym rozwiązaniem jest go po prostu nie przyjąć. W takiej sytuacji Policja skieruje do Sądu wniosek o ukaranie, ale przed Sądem będzie można wykazać w postępowaniu dowodowym, dlaczego nie zasługiwaliśmy na ukaranie nas mandatem. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu, kwota wynikająca z mandatu nie ma już żadnego znaczenia. To Sąd decyduje czy obwinionego w ogóle ukarać, a jeśli tak, to jaką karą. 

Należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię - w przypadku skierowania do Sądu wniosku o ukaranie, może zostać wydany wyrok nakazowy bez przeprowadzania rozprawy. W takiej sytuacji jeszcze zanim podejmiemy środki obrony, zostaniemy już ukarani. Wówczas należy złożyć sprzeciw od takiego wyroku, a wtedy automatycznie traci on moc i sprawa zostanie rozpoznana w zwykłym trybie. Sprzeciw od wyroku nakazowego nie jest klasycznym środkiem odwoławczym, co oznacza, że po jego złożeniu, sprawa trafi przed Sąd Rejonowy, a od wyroku Sądu Rejonowego przysługiwać będzie apelacja do Sądu Okręgowego. 

Tym samym pamiętajmy o jednym - mandat nie musi oznaczać zakończenia sprawy. Ale przede wszystkim pamiętajmy o czymś innym - o zdrowym rozsądku. 

Powrót

Lista tagów:

adwokat,adwokat-zielona-gora,aktualne,ciekawostki,ciekawostki-prawnicze,kancelaria,kancelaria-adwokacka,kancelaria-adwokacka-zielona-gora,kancelaria-zielona-gora,prawnik-zielona-gora,prawo-karne,sprzeciw,wykroczenie
Lista tagow
logo facebooka