Blog


news1

2020-05-15 17:51:03

"Tarcza 3.0" uchwalona - lada moment stopniowy powrót sądownictwa

Tak zwana "tarcza 3.0" została wreszcie uchwalona - czeka obecnie na podpis Prezydenta, co oznacza, że lada chwila wejdzie w życie. W znacznej mierze dotyka ona także obszaru sądownictwa.

W poprzednim wpisie informowałem Państwa, jak obecnie w praktyce funkcjonują polskie sądy. Lada moment ten wpis będzie nieaktualny, ponieważ powoli będą one "wracać do żywych". 

Zmiany nie nastaną jednak od razu. Pamiętajmy, że nadal trwa stan epidemii, a to z nim związane są szczególne rozwiązania przyjęte w ustawie. Przede wszystkim, nadal rozprawy i posiedzenia nie będą odbywać się w każdym przypadku w sposób tradycyjny.

"Tarcza" przewiduje, że w sprawach cywilnych odbywać się one będą przede wszystkim za pomocą środków teleinformatycznych - o ile oczywiście przeprowadzenie rozprawy w ten sposób będzie możliwe. Rozprawy i posiedzenia będą mogły odbywać się też w sposób tradycyjny, jeżeli ich przeprowadzenie w ten sposób nie będzie stanowiło zagrożenia. Jak będzie w praktyce? Na chwilę obecną można tylko przewidywać - w mojej ocenie ciężko będzie, przynajmniej na początku, sprostać wymaganiom technicznym do przeprowadzania rozpraw i posiedzeń na odległość. Natomiast polskie sądownictwo nie może sobie pozwolić na długotrwały zastój, zatem najprawdopodobniej znaczna część rozpraw i posiedzeń odbywać się będzie normalnie, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. 

Ważna zmiana dotyczy znacznie większej roli posiedzeń niejawnych, tj. bez udziału stron. Jeżeli zatem stronie zależy na tym, by dana sprawa rozpoznana została jawnie, należy zwrócić szczególną uwagę na korespondencję z Sądu informującą o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne, ponieważ wówczas należy złożyć w ciągu 7 dni swój sprzeciw, informując, że wnosi się, aby sprawa została jednak rozpoznana w sposób jawny. 

W sprawach karnych, choć planowano podobne zmiany, jak w przypadku postępowania cywilnego opisane powyżej, ostatecznie co do zasady postępowanie wyglądać będzie "po staremu", przynajmniej na ten moment, bo dalsze zmiany nie są wykluczone. Tym samym należy liczyć się z tym, że - przynajmniej na tym etapie pandemii - duże rozprawy, tj. takie, gdzie jest wielu oskarżonych lub wielu świadków, nadal mogą być wstrzymane, bo nie będzie możliwe zapewnienie w ich przypadku odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa podczas ich przeprowadzania. 

Choć omawiana w przedostatnim akapicie, to jednak wcale nie najmniej ważna zmiana dotyczy zawieszonych i wstrzymanych wcześniej terminów. Po upływie 7 dni od wejścia w życie "Tarczy 3.0", biegną one na nowo, a te, które nie rozpoczęły swojego biegu z uwagi na wcześniejsze wstrzymanie, zaczną biec. Jest to oczywiście niezwykle ważne dla wszystkich, którzy mają do złożenia jakiekolwiek terminowe pisma do Sądu. Należy na to zwrócić szczególną uwagę, aby nie narazić się na negatywne skutki prawne niezłożenia pisma w terminie. 

Na koniec jeszcze jedna kwestia - biura podawcze oraz czytelnie akt. Czy zaczną funkcjonować normalnie? To tak naprawdę pozostaje poza sferą "Tarczy" - zależy od zarządzeń prezesów poszczególnych sądów. Skoro jednak wznawiany jest bieg terminów, to podejrzewam, że także biura podawcze i czytelnie akt ponownie zaczną funkcjonować, oczywiście w odpowiednim reżimie sanitarnym. 

Powrót

Lista tagów:

adwokat-zielona-gora,ciekawostki,kancelaria-adwokacka-zielona-gora,koronawirus,praca-sadow,tarcza,tarcza-30,tarcza-antykryzysowa
Lista tagow
logo facebooka