Blog


news1

2019-07-23 19:26:12

Uzasadnienie orzeczenia - jaką pełni rolę?

Pisemne uzasadnienie orzeczenia jest niezwykle istotne z kilku powodów. Do najważniejszego należy to, że dzięki niemu można poznać motywy Sądu, a następnie w ustawowym terminie (różnym w zależności od tego, jakie to jest orzeczenie - np. czy wyrok, od którego służy apelacja, czy postanowienie, na które służy zażalenie) złożyć środek odwoławczy.

Często jednak zdarza się, że rola uzasadnienia orzeczenia w oczach podsądnych redukowana jest właśnie do powyższej sytuacji. Słowem - strona wygrywająca uważa, że nie ma potrzeby wnosić o pisemne uzasadnienie orzeczenia. W praktyce najczęściej tak faktycznie bywa - stronie wygrywającej albo takiej, która nie ma zamiaru się odwoływać, uzasadnienie orzeczenia nie będzie potrzebne. 

Bywają jednak wyjątki. Zawsze warto zastanowić się, czy to postępowanie, które w danym momencie się kończy, nie będzie miało znaczenia dla jakiegoś innego postępowania w przyszłości. Wtedy już bowiem warto móc odwołać się nie tylko do treści samego wyroku, ale też do treści uzasadnienia. 

Pamiętajmy jednak, że uzasadnienie nie sporządza się samo, robi to człowiek. Człowiek, który musi na to poświęcić czas. Do tej pory zdarzało się, że wnioski o sporządzenie uzasadnienia składane były "co do zasady" - ot tak, bo po prostu można i nic to nie kosztuje. Rzeczywiście, wniosek o sporządzenie uzasadnienia nie kosztował nic. Teraz to się zmieni, ponieważ do podpisu Prezydenta trafił już projekt ustawy zakładającej wprowadzenie stawki 100 złotych przy składaniu wniosku o uzasadnienie orzeczenia. 

Dlatego pamiętając o funkcjach, jakie pełni uzasadnienie orzeczenia, należy zawsze rozważyć, czy jest ono potrzebne teraz, a także czy może być potrzebne w przyszłości. Niuansów jest sporo, wspomnieć warto chociażby fakt, że złożenie wniosku o uzasadnienie z pewnością opóźni stwierdzenie prawomocności orzeczenia, a niejednokrotnie stronom zależy, by orzeczenie jak najszybciej mogło podlegać wykonaniu. 

Czy nowelizacja ustawy zmieni coś w kwestii ilości składanych wniosków? Cóż, jak to bywa ze wszystkimi zmianami - w praktyce przekonamy się niebawem. 

Powrót
logo facebooka