Blog


news1

2016-06-23 18:20:39

Wyrok łączny po 1 lipca 2015 r. - czy aby na pewno korzystniej dla skazanych?

Nowelizacja Kodeksu karnego, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 r. “wywróciła do góry nogami” instytucję wyroku łącznego. Do tej pory łączeniu podlegały tylko te kary, które zostały wymierzone za czyny popełnione przed pierwszym, choćby nieprawomocnym skazaniem za którykolwiek z nich.

Przykładowo:

12.03.2004 r. – czyn A

17.08.2005 r. – czyn B

25.11.2006 r. – skazanie za czyn A

03.04.2007 r. – czyn C

08.04.2007 r. – skazanie za czyn B

11.12.2007 r. – skazanie za czyn C

W powyższym schemacie łączeniu podlegały tylko kary wymierzone za czyn A i B, ponieważ tylko te czyny zostały popełnione przed pierwszym wyrokiem dotyczącym któregokolwiek z tych czynów. Nie można już było połączyć kary wymierzonej za czyn A i B z karą wymierzoną za czyn C, ponieważ w międzyczasie zapadł wyrok za czyn A.

Od 1 lipca 2015 r. jeżeli choć jedno ze skazań nastąpiło po tej dacie, nie ma już ograniczeń związanych z momentem popełnienia czynu. Teoretycznie więc sytuacja skazanego jest lepsza, ale należy zwrócić uwagę na inne ograniczenia. Przede wszystkim, łączeniu podlegają tylko kary, które choćby w części podlegają jeszcze wykonaniu, co oznacza, że nie można połączyć skazanemu w wyroku łącznym tych kar, które już w całości odbył. Do tej pory nie przewidywano takiego ograniczenia.

W praktyce sytuacja skazanego może się więc kształtować lepiej, ale nowe przepisy mogą się okazać mniej korzystne jeżeli skazany odbył już jedną lub więcej kar. Mając na uwadze te okoliczności, warto zwrócić uwagę na przepisy intertemporalne, informujące jakie przepisy (stare czy nowe) w danej sytuacji należy zastosować. Pamiętać też trzeba o możliwości zastosowania art. 4 kk.

Instytucja wyroku łącznego jest jedną z najważniejszych instytucji prawa karnego i z pewnością nie sposób omówić jej w krótkim artykule. Zasygnalizowano jedynie podstawowe kwestie związane z nowelizacją, która miała miejsce. W przypadku gdyby potrzebowali Państwo więcej informacji, proszę o kontakt, wówczas w zaciszu Kancelarii będziemy mogli spokojnie porozmawiać o tej ciekawej instytucji.

Powrót

Lista tagów:

adwokat,adwokat-zielona-gora,kancelaria,kancelaria-adwokacka,kancelaria-zielona-gora,kancelaria-adwokacka-zielona-gora,prawnik,prawnik-zielona-gora,pomoc-prawna,pomoc-prawna-zielona-gora,zielona-gora,prawo,prawo-cywilne,prawo-karne,kodeks,kodeks-karny,wyrok-laczny
Lista tagow
logo facebooka