Blog


news1

2016-07-13 18:17:27

Zmiana w prawie - jakie przepisy stosować?

Przepisy prawne mają niestety to do siebie, że często się zmieniają. Powstaje wtedy problem, jakie przepisy należy stosować do określonego zdarzenia. Postaram się krótko wyjaśnić podstawowe zasady, jakimi należy się kierować w celu ustalenia, który przepis będzie właściwy.

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującą zasadą, “lex retro non agit”, tj. “prawo nie działa wstecz”. Najważniejsze jest jednak to, by zawsze zwrócić uwagę na przepisy intertemporalne, tj. te, które określają, kiedy dany przepis zaczyna obowiązywać. Szukać ich należy zwykle na końcu ustawy zmieniającej. Ważne jest to, że ustawa zmieniająca to nie to samo, co ustawa, w której wprowadza się zmiany! Przykładowo zmiany w Kodeksie Cywilnym nie zostaną zakomunikowane bezpośrednio w Kodeksie, lecz w ustawie zmieniającej Kodeks Cywilny.

Kiedy już odnajdziemy właściwy akt prawny wprowadzający zmiany, a w nim przepisy intertemporalne, należy zwrócić uwagę na datę wejścia w życie poszczególnych przepisów. Tak zwane “vacatio legis”, czyli czas oczekiwania na wejście w życie, wynosi standardowo 14 dni od ogłoszenia, jednak może zostać ukształtowany inaczej. Do czasu wejścia w życie nowych przepisów, zastosowanie znajdą dotychczasowe.

Problem powstaje, kiedy przepisy zmieniają się w trakcie postępowania. Tutaj również należy sięgać do przepisów intertemporalnych, ponieważ powinny one określać, czy w danej sytuacji należy stosować nowe, czy stare przepisy oraz od czego jest to uzależnione.

Niestety, odnajdywanie aktualnego stanu prawnego jest niekiedy procesem trudnym i żmudnym, dlatego w przypadku problemów warto skorzystać z pomocy specjalisty. Oparcie się o niewłaściwy stan prawny może mieć bowiem bardzo negatywne konsekwencje.

Powrót

Lista tagów:

adwokat,adwokat-zielona-gora,kancelaria,kancelaria-adwokacka,kancelaria-zielona-gora,kancelaria-adwokacka-zielona-gora,prawnik,prawnik-zielona-gora,pomoc-prawna,pomoc-prawna-zielona-gora,zielona-gora,prawo,prawo-cywilne,prawo-karne,kodeks,kodeks-karny,akty-prawne,stan-prawny,aktualne,przepisy,przepisy-intertemporalne,przepisy-prawa
Lista tagow
logo facebooka