Oferta


toga adwokacka

Kancelaria Adwokacka Adwokata Radosława Przymuszały świadczy kompleksową obsługę prawną na każdym etapie postępowania z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego (w tym m. in. prawo gospodarcze, prawo rodzinne, prawo spadkowe) oraz prawa karnego.

Oferta skierowana jest nie tylko do podmiotów indywidualnych, ale również do firm, zarówno w formie incydentalnej pomocy prawnej, jak i stałej obsługi. Dzięki otwartości na nowoczesne technologie, Kancelaria świadczy również pomoc prawną na odległość z wykorzystaniem środków teleinformatycznych.

Obszarem działania Kancelarii jest cała Polska, w szczególności zaś Zielona Góra i województwo lubuskie. Dzięki współpracy z prawnikami na terenie całej Polski, nawet w przypadku sprawy na drugim końcu kraju, Kancelaria może efektywnie reprezentować Klienta.

tabliczka z nazwą kancelarii

W dzisiejszych czasach przy wciąż rozwijających się możliwościach kontaktu za pomocą środków teleinformatycznych, należy „iść z duchem czasu” i umożliwiać Klientom skorzystanie z pomocy prawnej również na odległość. W związku z powyższym Kancelaria umożliwia zasięgnięcie porady telefonicznej bez konieczności osobistej wizyty w Kancelarii. Oczywiście, preferowanym kontaktem zawsze będzie kontakt osobisty, jednak nie zawsze jest on możliwy. Aby zasięgnąć porady telefonicznej, w pierwszej kolejności należy skontaktować się w celu umówienia terminu zasięgnięcia porady. Wówczas po uzgodnieniu terminu otrzymają Państwo informacje dotyczące rozliczenia za poradę, w tym numer konta do dokonania wpłaty. Dopiero po dokonaniu wpłaty za poradę telefoniczną i po uzgodnieniu terminu porady, będzie możliwe jej uzyskanie. Wszelkie szczegółowe informacje związane z kosztami oraz zakresem porad telefonicznym uzyskają Państwo kontaktując się pod numerem telefonu: 509 819 765.

Należy zaznaczyć, że adwokatów obowiązuje tajemnica adwokacka. Korzystając z usług Kancelarii mają Państwo pewność, że tajemnica ta nie zostanie naruszona, a tym samym mają Państwo gwarancję poufności.

Klasyczne mediacje

Polegają one na tym, że strony sporu dobrowolnie spotykają się w Kancelarii i pod kierunkiem mediatora Radosława Przymuszały próbują wypracować rozwiązanie, a w przypadku zawarcia porozumienia, mediator sporządza ugodę zatwierdzaną następnie przez sąd.

Uwaga! W przypadku klasycznych mediacji, mediator nie może w tej samej sprawie reprezentować później strony jako adwokat, a więc gdy strony nie dojdą do porozumienia w czasie mediacji, osoba która prowadziła mediacje nie może już reprezentować w sporze sądowym.

Kliknij, aby zapoznać się z ofertą kancelarii mediacyjnej: mediacja.zgora.pl

Czytaj więcej

Wszelkie inne polubowne sposoby rozwiązania sporu

W istocie niewiele odbiegają od klasycznych mediacji, z tym, że w tym przypadku adwokat Radosław Przymuszała już na tym etapie reprezentuje konkretną stronę i negocjując lub nadzorując negocjacje z drugą stroną sporu, usiłuje wypracować dla swojego Klienta optymalne rozwiązanie.

Uwaga! W tym przypadku nie ma przeszkód, by w sytuacji, gdy strony nie dojdą polubownie do porozumienia, adwokat Radosław Przymuszała mógł reprezentować stronę w sądzie jako pełnomocnik.

Kliknij, aby zapoznać się z ofertą kancelarii mediacyjnej: mediacja.zgora.pl

Czytaj więcej

Prawo cywilne i gospodarcze

Sprawy cywilne i gospodarcze należą do najpowszechniejszych spraw sądowych. Jednocześnie należą do kategorii spraw najbardziej skomplikowanych, ponieważ każdy rodzaj umowy objęty jest innymi przepisami prawnymi. Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną na każdym etapie postępowania zarówno w formie pomocy doraźnej, jak i stałej obsługi, dla podmiotów indywidualnych, jak i dla firm. Dzięki temu, że zakres usług Kancelarii dostosowany jest każdorazowo do potrzeb Klienta, pomoc może polegać zarówno na udzieleniu jednorazowej pomocy w formie porady, jak również na doraźnym przygotowaniu pism lub reprezentowaniu w postępowaniu. W ramach pomocy prawnej z kategorii spraw cywilnych i gospodarczych, Kancelaria świadczy usługi w obrębie całego szeroko pojętego prawa cywilnego i gospodarczego, a zatem m. in. z zakresu prawa własności, prawa zobowiązań (w tym dotyczących wszelkich umów cywilnoprawnych), czy postępowania egzekucyjnego, na każdym etapie postępowania. Tym samym Kancelaria, w zależności od potrzeb Klienta, zajmuje się m. in. reprezentowaniem w postępowaniach oraz sporządzeniem następujących pism:

 • apelacje
 • zażalenia
 • wezwania do zapłaty
 • pozwy
 • odpowiedzi na pozew
 • kasacje
 • sprawy odszkodowawcze
 • wnioski
 • sprzeciwy od nakazów zapłaty
 • inne
Czytaj więcej

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych należą do tej kategorii spraw, w których uprawnieni bardzo rzadko dochodzą przysługujących im roszczeń. Dlatego tak ważne jest zapewnienie odpowiedniej pomocy prawnej na każdym etapie postępowania, co zapewnia Kancelaria. Dotyczy to nie tylko postępowań z zakresu prawa pracy, ale też z zakresu ubezpieczeń społecznych, a więc np. przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawach z zakresu renty z tytułu niezdolności do pracy. Tym samym Kancelaria, w zależności od potrzeb Klienta, zajmuje się m. in. reprezentowaniem w postępowaniach oraz sporządzeniem następujących pism:

 • apelacje
 • zażalenia
 • wezwania do zapłaty
 • pozwy
 • kasacje
 • wnioski
 • pisma w sprawach z zakresu rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia
 • odwołania od decyzji ZUS
 • inne
Czytaj więcej

Prawo spadkowe

Sprawy spadkowe należy rozgraniczyć na dwa etapy: stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku. Ponadto są to sprawy dotyczące uzyskania należnego udziału, np. sprawy o tzw. zachowek. Kancelaria oferuje swoją pomoc prawną w każdej z tych kategorii. Tym samym pomoc prawna w zakresie spraw spadkowych polegać może w szczególności na reprezentowaniu w postępowaniach oraz sporządzaniu następujących pism:

 • apelacje
 • zażalenia
 • wezwania do dobrowolnego działu spadku
 • wnioski o dział spadku
 • wnioski o stwierdzenie nabycia spadku
 • inne
Czytaj więcej

Prawo rodzinne

Sprawy rodzinne należą do najtrudniejszych, ponieważ obarczone są ogromnym natężeniem emocji. Dlatego tak ważne jest, by w toku sprawy strona czuła się komfortowo, a to zapewnić może pomoc profesjonalisty, który odciąży stronę od wielu stresujących czynności. Przy tego typu sprawach niezbędne jest odpowiednie podejście do sprawy i Klienta, również od strony psychologicznej. Wiedząc o tym wszystkim i mając odpowiednią wiedzę oraz umiejętności, Kancelaria, w zależności od potrzeb Klienta, zajmuje się m. in. reprezentowaniem w postępowaniach oraz sporządzeniem następujących pism:

 • apelacje
 • zażalenia
 • pozwy o alimenty i inne
 • kasacje
 • wnioski o uregulowanie kontaktów
 • wnioski z zakresu władzy rodzicielskiej
 • inne
Czytaj więcej

Prawo karne

Sprawy karne wymagają w ich prowadzeniu kilku podstawowych cech, jakimi są komunikatywność, szybkość w działaniu, odporność na stres, co musi być oczywiście poparte odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Należy pamiętać, że w przypadku spraw karnych z punktu widzenia podejrzanego i oskarżonego – co do zasady – po drugiej stronie występuje profesjonalny podmiot, jakim jest Prokurator. Dlatego tak ważne jest, by mieć świadomość swoich praw i móc z nich korzystać, w myśl zasady „nieznajomość prawa szkodzi”. Z tym, że mało kto w istocie jest w pełni świadomy swoich praw i właśnie z tego powodu tak przydatna jest pomoc profesjonalisty. Z kolei z punktu widzenia pokrzywdzonego, taka pomoc jest ważna nie tylko od strony prawnej, ale też od strony psychologicznej, aby pokrzywdzony nie musiał samodzielnie zmagać się z osobą, która dopuściła się wobec niego krzywdy. Kancelaria oferuje swoje usługi zarówno z punktu widzenia podejrzanego (w postępowaniu przygotowawczym), czy oskarżonego (w postępowaniu sądowym), ale też z punktu widzenia pokrzywdzonych, którzy mają też prawo w postępowaniu sądowym wstąpić w rolę oskarżyciela posiłkowego. Co więcej, Kancelaria zajmuje się również prowadzeniem spraw na etapie wykonawczym, np. w związku z dozorem elektronicznym, odroczeniem wykonania kary, przerwą w wykonaniu kary, warunkowym przedterminowym zwolnieniem, czy też wyrokiem łącznym. Pomoc Kancelarii w zależności od potrzeb Klienta polegać może na incydentalnej poradzie prawnej, pomocy w przygotowaniu odpowiedniego pisma, czy też reprezentowaniu na jednym lub więcej etapach postępowania.Tym samym do zakresu pomocy Kancelarii w sprawach karnych należy m. in. reprezentowanie oraz pomoc w sporządzaniu następujących pism:

 • apelacje
 • zażalenia
 • wnioski o wyrok łączny
 • wnioski o dozór elektroniczny
 • kasacje
 • wnioski o odroczenie wykonania kary
 • wnioski o udzielenie przerwy w wykonaniu kary
 • subsydiarne i prywatne akty oskarżenia
 • inne
Czytaj więcej
logo facebooka