Doradztwo prawne i sprawy sądowe – oferta kancelarii

Kancelaria Adwokacka Adwokata Radosława Przymuszały w Zielonej Górze zajmuje się kompleksową obsługą prawną Klientów indywidualnych, a także firm i instytucji – zarówno w formie incydentalnej pomocy prawnej, jak i współpracy o charakterze stałym. Oferuje wsparcie na wszystkich etapach postępowania, zarówno w sprawach karnych, jak i cywilnych oraz administracyjnych na obszarze całego kraju. Adwokat świadczy profesjonalne doradztwo prawne, zajmuje się też kompleksowym prowadzeniem spraw sądowych, spraw na etapie przedsądowym, na etapie egzekucyjnym, na etapie postępowania przygotowawczego w postępowaniu karnym oraz przed innymi instytucjami państwowymi. Kancelaria wykorzystuje nowoczesne technologie, świadcząc również pomoc prawną na odległość z wykorzystaniem środków teleinformatycznych.

Zakres działalności Kancelaria zawsze ustala wspólnie z Klientem, dostosowując go do jego indywidualnych potrzeb. Oznacza to, że adwokat może reprezentować Państwa jedynie na konkretnym etapie, jak i w toku całego postępowania. W ramach swojej działalności Adwokat Radosław Przymuszała udziela m.in. porad prawnych, prowadzi sprawy karne, cywilne i administracyjne, reprezentuje Klienta m. in. w sprawach o odszkodowania, alimenty, sprawy spadkowe, rozwód oraz wiele innych.

Adwokat od prawa karnego, cywilnego i administracyjnego – szczegółowy zakres usług

Przykładowe sprawy, którymi zajmuje się Kancelaria Adwokacka Adwokata Radosława Przymuszały:

Szeroko rozumiane sprawy karne

Adwokat Radosław Przymuszała prowadzi sprawy karne na wszystkich etapach – w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, w tym na etapie odwoławczym, kasacyjnym i w innych szczególnych przypadkach, takich jak np. wznowienie postępowania. W ramach pomocy prawnej w zakresie prawa karnego sporządza również zarówno prywatne, jak i subsydiarne akty oskarżenia, wnioski o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia, odroczenie wykonania kary oraz przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności, wnioski o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego i wiele innych dokumentów oraz pism wymagających wiedzy prawniczej.

Szeroko rozumiane sprawy cywilne

W obrębie prawa cywilnego kancelaria adwokacka prowadzi m.in. sprawy z zakresu prawa gospodarczego, sprawy o zadośćuczynienie i odszkodowanie, sprawy z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego (rozwód, alimenty, opieka nad dziećmi itp.), prawa spadkowego (przyjęcie i odrzucenie spadku, podziały spadku, zachowek itp.) na wszystkich etapach postępowań (postępowanie przedsądowe i sądowe przed pierwszą i drugą instancją oraz kasacja, wznowienie postępowania itp.). Ponadto sporządza wszystkie niezbędne dokumenty i pisma, jak np. pozwy, zawezwania do próby ugodowej, wezwania do zapłaty, apelacje itp.

Szeroko rozumiane sprawy administracyjne

Pomoc w zakresie prawa administracyjnego obejmuje m.in. sporządzanie odwołań od decyzji organu I Instancji oraz skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Nie tylko sprawy sądowe – porady prawne i kompleksowa pomoc prawna

Oprócz prowadzenia spraw w wymienionym wyżej zakresie Kancelaria oferuje swoim Klientom również kompleksowe porady prawne. Ponadto zajmuje się przygotowywaniem profesjonalnych opinii prawnych na podstawie przedstawionych dokumentów.

Koszty usług prawnych świadczonych przez Kancelarię zawsze ustalane są indywidualnie w ramach negocjacji z Klientem, a najważniejszymi czynnikami jest w tym przypadku stopień zawiłości sprawy i wymagany nakład pracy.

Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z oferty Kancelarii lub uzyskać szczegółowe informacje na temat jej oferty i działalności, uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny celem umówienia ewentualnego spotkania.

Porady telefoniczne

W dzisiejszych czasach, dzięki rozwojowy technologii telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, możliwe jest udzielanie Klientom pomocy prawnej również na odległość. W związku z powyższym Kancelaria umożliwia zasięgnięcie telefonicznej porady prawnej bez konieczności osobistej wizyty w jej siedzibie. Zdając sobie sprawę z tego, że osobiste spotkanie nie zawsze jest możliwe, Kancelaria oferuje tego typu możliwość uzyskania pomocy. Porady telefoniczne udzielane są po wcześniejszym ustaleniu terminu odbycia rozmowy i opłaceniu porady na wskazane konto bankowe. Następnie w ustalonym terminie udzielana jest telefoniczna porada prawna. Wszelkie szczegółowe informacje związane z kosztami oraz zakresem porad telefonicznych uzyskają Państwo, kontaktując się pod numerem telefonu: 509 819 765.

Zakres terytorialny działalności Kancelarii

Jak już zostało wskazane, adwokat Radosław Przymuszała świadczy usługi prawne dla Klientów z całej Polski. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz współpracy z profesjonalistami na terenie całego kraju możliwe jest prowadzenie spraw sądowych i udzielanie porad prawnych nawet wiele kilometrów od Zielonej Góry, w której znajduje się siedziba Kancelarii.

Poufność

Wszystkich adwokatów obowiązuje tajemnica adwokacka. Również korzystając z usług Kancelarii, mogą mieć Państwo pewność, że wszystkie przekazywane prawnikowi informacje są całkowicie bezpieczne.