Oferta

Kancelaria Adwokacka Adwokata Radosława Przymuszały w Zielonej Górze zajmuje się kompleksową obsługą prawną na wszystkich etapach postępowania, zarówno w sprawach karnych, jak i cywilnych oraz administracyjnych nie tylko na obszarze Zielonej Góry, lecz na obszarze całej Polski. Oferta skierowana jest nie tylko do podmiotów indywidualnych, ale również do firm, zarówno w formie incydentalnej pomocy prawnej, jak i stałej obsługi. Dzięki otwartości na nowoczesne technologie, Kancelaria świadczy również pomoc prawną na odległość z wykorzystaniem środków teleinformatycznych.

Oferta Kancelarii dostosowana jest do indywidualnych potrzeb Klienta. Oznacza to, że obejmować może zarówno reprezentowanie na konkretnym etapie postępowania, jak i w toku całego postępowania, w zależności od poczynionych uzgodnień i zawartej umowy.

Przykładowe sprawy, którymi zajmuje się Kancelaria Adwokacka Adwokata Radosława Przymuszały:
szeroko rozumiane postępowanie karne, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i sądowego (w tym postępowania odwoławczego i kasacyjnego oraz innych postępowań szczególnych) oraz na etapie postępowania wykonawczego. Zakres pomocy prawnej obejmuje także konstruowanie prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia, wniosków o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia, odroczenie wykonania kary oraz przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności, wniosków o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego,
szeroko rozumiane postępowanie cywilne, w tym sprawy z zakresu prawa gospodarczego, sprawy odszkodowawcze oraz o zadośćuczynienie, sprawy z zakresu prawa pracy, prawa rodzinnego, prawa spadkowego – zarówno w postępowaniu przedsądowym (w tym konstruowanie zawezwań do próby ugodowej, wezwań do zapłaty oraz innych pism przedsądowych), jak i w postępowaniu sądowym na każdym etapie postępowania (zarówno przed pierwszą i drugą instancją, jak i w postępowaniach szczególnych, np. kasacja, wznowienie postępowania),
szeroko rozumiane postępowanie administracyjne, w tym sporządzanie odwołań od decyzji organu I Instancji oraz skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Oprócz prowadzenia sprawy Kancelaria oferuje pomoc prawną także poprzez udzielanie porad prawnych oraz przygotowywanie opinii prawnych na podstawie przedstawionych dokumentów.

Koszty zawsze są dostosowane do stopnia zawiłości sprawy i koniecznego nakładu pracy oraz ustalane indywidualnie z każdym Klientem.

W przypadku gdyby chcieli Państwo skorzystać z oferty Kancelarii lub zasięgnąć więcej informacji dotyczących oferty, uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny celem umówienia ewentualnego spotkania.

Porady telefoniczne:

W dzisiejszych czasach przy wciąż rozwijających się możliwościach kontaktu za pomocą środków teleinformatycznych, należy „iść z duchem czasu” i umożliwiać Klientom skorzystanie z pomocy prawnej również na odległość. W związku z powyższym Kancelaria umożliwia zasięgnięcie porady telefonicznej bez konieczności osobistej wizyty w Kancelarii. Oczywiście, preferowanym kontaktem zawsze będzie kontakt osobisty, jednak nie zawsze jest on możliwy. Aby zasięgnąć porady telefonicznej, w pierwszej kolejności należy skontaktować się w celu umówienia terminu zasięgnięcia porady. Wówczas po uzgodnieniu terminu otrzymają Państwo informacje dotyczące rozliczenia za poradę, w tym numer konta do dokonania wpłaty. Dopiero po dokonaniu wpłaty za poradę telefoniczną i po uzgodnieniu terminu porady, będzie możliwe jej uzyskanie. Wszelkie szczegółowe informacje związane z kosztami oraz zakresem porad telefonicznym uzyskają Państwo kontaktując się pod numerem telefonu: 509 819 765.

Zakres terytorialny:

Jak już zostało wskazane, adwokat Radosław Przymuszała świadczy usługi prawne dla Klientów z całej Polski, a obszarem jego działalności jest nie tylko Zielona Góra i okolice, lecz dzięki współpracy z profesjonalistami na terenie całego kraju możliwe jest prowadzenie spraw nawet wiele kilometrów od Zielonej Góry.

Poufność:

Należy zaznaczyć, że adwokatów obowiązuje tajemnica adwokacka. Korzystając z usług Kancelarii mają Państwo pewność, że tajemnica ta nie zostanie naruszona, a tym samym mają Państwo gwarancję poufności.