Prawo cywilne i gospodarcze


Oferta naszej Kancelarii obejmuje szereg dziedzin. Zajmujemy się̨ zarówno prawem karnym, rodzinnym, spadkowym, jak i mediacjami oraz innymi polubownymi sposobami rozwiązywania sporów. Jednak zdecydowanie najszerszą̨ i dotyczącą na każdym kroku każdego z nas dziedzina,̨ jest prawo cywilne oraz gospodarcze. Nie zdajemy sobie na co dzień sprawy z tego, że w zwykłych codziennych czynnościach w tle zawsze przewijają się przepisy Kodeksu Cywilnego lub poszczególnych ustaw. Zwłaszcza w przypadku bardziej skomplikowanych zakupów lub umów warto skonsultować się z adwokatem, który szczegółowo wyjaśni wszystkie wątpliwości i pomoże w wyborze rozwiązań skrojonych na miarę̨ naszych potrzeb i oczekiwań, a przede wszystkim pozwoli uniknąć problemów. Natomiast gdy już zawrzemy umowę lub dokonamy czynności, pomoże w próbie wyjścia z kłopotliwej sytuacji.

Prawo cywilne w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Radosława Przymuszały

Prawo cywilne i gospodarcze to jedne z najbardziej obszernych, a jednocześnie najczęściej poruszanych dziedzin przez naszych Klientów. Sprawy realizowane w jego zakresie to wszelkiego rodzaju kwestie cywilne dotyczące w szczególności prawa własności, posiadania, nieruchomości, wzajemnych rozliczeń (długów i wierzytelności) oraz odszkodowań. Wszelkie cywilne i gospodarcze stosunki prawne mogą opierać się o umowę lub mogą być stosunkami bezumownymi. Umowa z kolei może mieć formę pisemną lub ustną. Podmiotami, których dotyczą te stosunki są osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne podmioty, które zgodnie z przepisami mogą być podmiotami praw i obowiązków. Do szeroko pojętego prawa cywilnego należy również zaliczyć prawo spadkowe oraz prawo rodzinne, jednak z uwagi na rozległość prawa cywilnego, zagadnienia te i ofertę z nimi związaną omówiono w osobnych działach oferty Kancelarii.

Prawo gospodarcze w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Radosława Przymuszały

Prawo gospodarcze opiera się oczywiście o przepisy prawa cywilnego i dotyczy przede wszystkim podmiotów gospodarczych działających na rynku lokalnym lub zagranicznym. W zakresie pomocy w ramach tej dziedziny proponujemy zarówno stałą obsługę prawną firm, jak i doraźne opiniowanie oraz sporządzanie projektów umów, udział w mediacjach i negocjacjach, reprezentację na etapie przedsądowym oraz przed organami administracji publicznej, sądami wszystkich instancji i przed wszelkimi instytucjami w zakresie związanym ze sprawą. Podobnie jak w przypadku prawa cywilnego bez elementu gospodarczego, zajmujemy się w szczególnoścį wezwaniami do zapłaty, sprawami odszkodowawczymi, wszelkiego rodzaju wnioskami, pozwami, zażaleniami, odpowiedziami na pozew, kasacjami, sprzeciwami od nakazów zapłaty i wszelkimi innymi zagadnieniami niezbędnymi Klientom do dochodzenia należnych im praw lub ochrony tych praw oraz wszelkimi działaniami, w ramach których podmioty gospodarcze potrzebują wsparcia specjalistów.

Z naszej pomocy mogą Państwo skorzystać na każdym etapie postępowania. Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną na każdym etapie postępowania zarówno w formie pomocy doraźnej, jak i stałej obsługi, dla podmiotów indywidualnych, jak i dla firm. Dzięki temu, że zakres usług Kancelarii dostosowany jest każdorazowo do potrzeb Klienta, pomoc może polegać zarówno na udzieleniu jednorazowej pomocy w formie porady, jak również na doraźnym przygotowaniu pism lub reprezentowaniu w postępowaniu. Pomoc prawna udzielona może zostać w formie tradycyjnej w Kancelarii lub na odległość. W przypadku woli uzyskania szczegółów dotyczących oferowanej przez nas pomocy z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, która mieści się w Zielonej Górze przy ul. Drzewnej 28. Mogą się z nami Państwo skontaktować również telefonicznie lub poprzez e-mail, a dokładne namiary znajdą Państwo w zakładce Kontakt.

logo facebooka