Prawo rodzinne


Sprawy rodzinne należą do najtrudniejszych, ponieważ obarczone są ogromnym natężeniem emocji. Dotyczą zwykle osób, które teraz lub kiedyś darzyliśmy specjalnym uczuciem. Dlatego tak ważne jest, by osobie potrzebującej pomocy ta pomoc została zapewniona w sposób, który pozwoli jej czuć się na tyle komfortowo, na ile jest to możliwe.

W ramach pomocy w sprawach rodzinnych Kancelaria Adwokacka Adwokata Radosława Przymuszały zajmuje się pomocą we wszelkiego rodzaju sprawach obejmujących kwestie rodzinne. Będą to więc zarówno sprawy o rozwód, o separację, o podział majątku, o opiekę nad dziećmi, o alimenty, o kontakty z dziećmi oraz wiele, wiele innych, zgodnie z potrzebami Klienta.

Zakres pomocy ze strony Kancelarii obejmuje nie tylko sprawy związane z małżonkami oraz ich relacjami, ale również w zakresie innych relacji rodzinnych, w tym spraw związanych z dziećmi.

Zwłaszcza w sprawach dotyczących dzieci należy pamiętać, że zapewnienie odpowiedniej pomocy prawnej jest niezbędne, ponieważ sprawa nie dotyczy tylko dorosłego, ale też dziecka. Warto więc przed podjęciem jakichkolwiek kroków skonsultować się z profesjonalistą, a w przypadku podejmowania kroków prawnych, powierzyć mu prowadzenie sprawy, tak by dzieci miały zapewnione nie tylko wsparcie psychiczne, które zapewnia rodzic, ale też wsparcie prawne.

W ramach podejmowanych działań Kancelaria Adwokacka Adwokata Radosława Przymuszały sporządza wszelkiego rodzaju potrzebne w tych sprawach pisma, w szczególności:

  • pisma przedsądowe,
  • pozwy, w tym pozwy rozwodowe, o separację i alimenty,
  • wnioski, w tym wnioski o uregulowanie kontaktów czy też ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
  • odpowiedzi na pozwy,
  • odpowiedzi na wnioski,
  • apelacje,
  • zażalenia,
  • kasacje,
  • wszelkie inne pisma zgodnie z potrzebami Klienta.

W celu otrzymania niezbędnej pomocy prawnej zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, która mieści się przy ul. Drzewnej 28 w Zielonej Górze. Numer telefonu do Adwokata Radosława Przymuszały to: 509 - 819 - 765, zaś adres e-mail: kancelaria@adwokatprzymuszala.pl. Natomiast wszelkie dane kontaktowe, w tym numer telefonu i mapka dojazdowa, znajdują się również w zakładce „Kontakt”.

logo facebooka