Prawo spadkowe


Nasza Kancelaria poza świadczeniem usług z zakresu ścisłego prawa cywilnego, gospodarczego, karnego, rodzinnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zajmuje się również pomocą i kompleksowym prowadzeniem spraw z zakresu spraw spadkowych, a więc związanych z przejściem praw i obowiązków majątkowych w drodze dziedziczenia.

Prawo Spadkowe w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Radosława Przymuszały

Kancelaria oferuje pomoc na każdym etapie postępowania, poczynając od konsultacji dotyczących bieżących i możliwych problemów w przyszłości, po kwestię stwierdzenia nabycia spadku, aż po podział spadku. Ponadto udziela pomocy z zakresu innych zagadnień prawa spadkowego, jak na przykład zachowek. W ramach działalności Kancelaria oferuje bardzo szerokie spektrum pomocy, wliczając w to oczywiście reprezentację w postępowaniu sądowym. W zakresie przygotowywanych pism są to w szczególności takie pisma jak:

  • apelacje
  • zażalenia
  • wezwanie do dobrowolnego działu spadku
  • wniosek o dział spadku
  • wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
  • inne

Dziedziczenie jest z jednej strony skomplikowanym zagadnieniem prawnym, zaś z drugiej strony prawo spadkowe to dziedzina, która prędzej lub później dotknie każdego z nas. Wyróżnić należy dziedziczenie ustawowe oraz dziedziczenie testamentowe. Do dziedziczenia ustawowego dochodzi wówczas, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu i nie określił w nim, kto ma być spadkobiercą. Przepisy prawa spadkowego szczegółowo określają wówczas kolejność osób, która będą dziedziczyć – od najbliższych zmarłemu, tj. małżonka i zstępnych, czyli przede wszystkim dzieci, po dalszych krewnych.

Dziedziczenie testamentowe oparte jest o sporządzony przez spadkodawcę testament, w którym określa on swoją ostatnią wolę. Testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego, ale również w formie zwykłej pisemnej, jak i w formie szczególnej, np. wyjawienie swojej ostatniej woli przy świadkach, jeżeli stan zdrowia nie pozwala na sporządzenie testamentu w innej formie.

Z pomocy Kancelarii z zakresu wszelkich spraw związanych z dziedziczeniem mogą Państwo skorzystać w siedzibie Kancelarii przy ulicy Drzewnej 28 w Zielonej Górze. Wszystkie informacje dotyczące tego, w jaki sposób skontaktować się z Kancelarią, znajdą Państwo w zakładce „kontakt”. Dostępny jest tam również formularz, za pośrednictwem którego także mogą Państwo się z nami skontaktować.

logo facebooka