Blog


news52

2022-08-27 16:52:40

Zagadka kryminalna nr 2 - "wymówki oszusta"

Druga z serii zagadek kryminalnych, które mają na celu zabawę wraz z przyswajaniem wiedzy kryminalno - prawniczej. Tym razem zagadka pt. "wymówki oszusta". Na końcu tej zagadki znajduje się również rozwiązanie poprzedniej zagadki.

Czytaj dalej...
news51

2022-08-15 15:06:00

Zatrucie Odry a przepisy karne dotyczące środowiska - co grozi sprawcy?

W ostatnich dniach wszyscy żyjemy ogromną tragedią, która dzieje się z drugą największą rzeką w Polsce - Odrą. Niemal pewne jest już, że Odra została zatruta nieznaną póki co substancją. Co grozi sprawcy? Postanowiłem przeanalizować obowiązujące przepisy karne pod kątem takich sytuacji, tym bardziej, że jesteśmy w przededniu wejścia w życie zaostrzonych przepisów.

Czytaj dalej...
news50

2022-08-10 11:30:42

Zagadka kryminalna nr 1 - "kradzież w kancelarii"

Rozpoczynamy serię zagadek kryminalnych, które mają na celu zabawę wraz z przyswajaniem wiedzy kryminalno - prawniczej. Na pierwszy ogień zagadka o nazwie "kradzież w kancelarii".

Czytaj dalej...
news49

2022-08-08 15:17:01

Kim jest oskarżyciel posiłkowy i jak nim zostać?

Jeżeli pokrzywdzony przestępstwem chce mieć pełną kontrolę nad sprawą na etapie sądowym, powinien występować w roli oskarżyciela posiłkowego. Co to oznacza i jak to zrobić?

Czytaj dalej...
news48

2022-05-16 10:56:33

Przepis dotyczący ograniczeń w dokonywaniu eksmisji uchylony

Jakiś czas temu w jednym wpisie (https://adwokatprzymuszala.pl/news/juz-prawie-poltora-roku-zakazu-eksmisji-moze-warto-sobie-o-tym-przypomniec) zwracałem uwagę i apelowałem o uchylenie przepisu dotyczącego zakazu dokonywania eksmisji. Wreszcie to nastąpiło.

Czytaj dalej...
news47

2021-10-31 18:41:16

Adwokat od kuchni - przygotowanie Klienta do rozprawy

W dzisiejszym wpisie zdradzę trochę "kuchni" mojej codziennej pracy, a tematem wpisu jest odpowiednie przygotowanie przeze mnie Klienta do rozprawy. Dlaczego to takie ważne?

Czytaj dalej...
news46

2021-10-16 15:29:27

Jak sprawić, by zawierający umowę przedwstępną zakupu nieruchomości się nie rozmyślił?

Przychodzi w życiu taki moment, kiedy decydujemy się na zakup nieruchomości. Szukamy i znajdujemy wymarzone mieszkanie lub dom. Jak jednak zabezpieczyć się przed tym, by sprzedający się nie rozmyślił? A jeśli to my sprzedajemy - jak zabezpieczyć się, by nie rozmyślił się kupujący?

Czytaj dalej...
news45

2021-09-03 12:09:58

Kancelaria Prawna a Kancelaria Adwokacka - czym się różnią?

W ostatnim czasie coraz więcej osób korzysta z różnego rodzaju Kancelarii Prawnych. Postanowiłem więc wyjaśnić, czym różni się Kancelaria Prawna od Kancelarii Adwokackiej.

Czytaj dalej...
news44

2021-08-22 12:24:33

Już prawie półtora roku zakazu eksmisji - może warto sobie o tym przypomnieć?

Dzisiejszy wpis nieco różni się od dotychczasowych. Z jednej strony ma charakter informacyjny, bo nie każdy wie, jak w dobie epidemii wygląda sprawa wykonywania orzeczeń nakazujących opróżnienie lokalu. Przede wszystkim jest jednak apelem, zwróceniem uwagi na istniejący problem.

Czytaj dalej...
news43

2021-06-01 11:47:59

Całkowite pierwszeństwo pieszych i bezwzględny zakaz korzystania z telefonu na przejściu dla pieszych? Nie do końca!

Dzisiaj weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, która wprowadza istotne zmiany w zakresie korzystania z przejścia dla pieszych. Społeczeństwo niestety błędnie przekazuje informacje o całkowitym pierwszeństwie pieszych i zakazie korzystania z telefonu. 

Czytaj dalej...
news42

2021-04-02 17:38:20

Dlaczego warto korzystać z pomocy adwokata przy zawieraniu ugody?

Coraz więcej spraw kończy się ugodowo - czy to poprzez ugodę u mediatora, czy między samymi stronami. Jest to na pewno dobry trend, ale przy zawieraniu ugody trzeba wiedzieć, na jakie aspekty prawne zwrócić uwagę, warto zatem skonsultować ją przed podpisaniem z adwokatem. Jakie bez tego czyhają niebezpieczeństwa?

Czytaj dalej...
news41

2020-07-29 18:09:57

Czy rozwód błyskawiczny jest możliwy?

Jednym z najczęstszych zdań jakie słyszę jako adwokat jest: "Panie Mecenasie, chcę jak najszybciej uzyskać rozwód". Z drugiej strony, postępowanie rozwodowe jaki się jako jedna z najtrudniejszych i najdłuższych spraw, z którymi spotkamy się w sądzie. Czy tak jest rzeczywiście?

Czytaj dalej...
news40

2020-05-15 17:51:03

"Tarcza 3.0" uchwalona - lada moment stopniowy powrót sądownictwa

Tak zwana "tarcza 3.0" została wreszcie uchwalona - czeka obecnie na podpis Prezydenta, co oznacza, że lada chwila wejdzie w życie. W znacznej mierze dotyka ona także obszaru sądownictwa.

Czytaj dalej...
news39

2020-05-07 16:57:30

Polubowne sposoby rozwiązywania sporów

W Polsce nie tylko coraz popularniejsze, ale co ważniejsze - coraz skuteczniejsze stają się polubowne sposoby rozwiązywania sporów. Warto na nie zwrócić uwagę zwłaszcza w kontekście coraz dłuższych postępowań sądowych.

Czytaj dalej...
news38

2020-04-18 15:33:10

Jak funkcjonują Sądy w czasie epidemii koronawirusa? Poradnik praktyczny

Epidemia koronawirusa spowodowała ogromne utrudnienia w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. W tym miejscu chciałbym pokrótce wyjaśnić, w jaki sposób obecnie funkcjonują polskie sądy.

Czytaj dalej...
news37

2020-04-08 13:08:05

Stan epidemii a mandat - czy można go uniknąć?

W ostatnich tygodniach nasz świat uległ ogromnej zmianie - z uwagi na stan epidemii nałożono na nas mnóstwo obowiązków i ograniczeń, a w związku z ich naruszeniem, w niektórych przypadkach możemy zostać ukarani mandatem. Ten artykuł ma na celu odpowiedź na pytanie: kiedy i jak?

Czytaj dalej...
news36

2020-03-17 10:24:22

Konsultacje i pomoc prawna przez telefon i Internet

W czasie, gdy wskazane jest, abyśmy jak najmniej wychodzili z domu i unikali kontaktu z innymi ludźmi, przypomnieć należy, że Kancelaria świadczy również pomoc prawną na odległość, tj. przez telefon i Internet.

Czytaj dalej...
news35

2020-01-11 13:05:39

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego

7 listopada 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego, która gruntownie zmieniła przebieg procedury cywilnej w Polsce. Na strony postępowania oraz na ich pełnomocników nałożono szereg nowych obowiązków, których niedopełnienie może skutkować negatywnymi konsekwencjami w rozpoznaniu sprawy.

Czytaj dalej...
news34

2019-12-26 16:48:00

Jak bezpiecznie wynająć komuś mieszkanie? Mini poradnik

Inwestowanie w nieruchomości pod wynajem to dziś bardzo dobry biznes - przynosi dochody, a rosnąca stale wartość nieruchomości jest dodatkowym plusem. Na wynajmujących czyha jednak wiele niebezpieczeństw. Jakich i jak się ich ustrzec, pokrótce wskazano w tym artykule.

Czytaj dalej...
news33

2019-07-23 19:26:12

Uzasadnienie orzeczenia - jaką pełni rolę?

Pisemne uzasadnienie orzeczenia jest niezwykle istotne z kilku powodów. Do najważniejszego należy to, że dzięki niemu można poznać motywy Sądu, a następnie w ustawowym terminie (różnym w zależności od tego, jakie to jest orzeczenie - np. czy wyrok, od którego służy apelacja, czy postanowienie, na które służy zażalenie) złożyć środek odwoławczy.

Czytaj dalej...
news32

2019-01-22 21:32:27

Kiedy można handlować w niedziele wolne od handlu?

W związku z tym, że dzisiaj Sąd Rejonowy w Żarach, w sprawie w której reprezentowałem obwinionego, wydał wyrok uniewinniający dotyczący handlu w niedzielę, chciałbym przedstawić pokrótce zapisy ustawowe przewidujące wyjątki od zakazu handlu w niedziele. Jest to z pewnością interesujący temat.

Czytaj dalej...
news31

2019-01-11 17:50:46

Podstawy kasacji karnej

Kasacja w postępowaniu karnym, składana do Sądu Najwyższego od wyroku sądu II instancji, nie jest zwyczajnym środkiem zaskarżenia, ponieważ postępowanie w Polsce jest co do zasady dwuinstancyjne. Oznacza to, że zwykłym środkiem zaskarżenia jest apelacja, jako środek zaskarżenia składany od wyroku sądu I instancji. By mówić o możliwości złożenia kasacji, spełnionych musi zostać kilka przesłanek. 

Czytaj dalej...
news30

2018-12-10 18:33:29

Nakaz zapłaty może być jedynie początkiem, a nie końcem sprawy

Otrzymanie nakazu zapłaty z sądu wielu przyjmuje w sposób następujący: „Trzeba zapłacić”. Jeszcze inni mają nieco więcej nadziei, jednak zaczynają kalkulować – skoro sąd wydał nakaz zapłaty, to znaczy, że szanse na pomyślność odwołania są niewielkie. A można przecież ponieść jeszcze dodatkowe koszty. Stosunkowo niewielka grupa odbiorców nakazów zapłaty zdaje sobie sprawę z tego, że w istocie – póki nie jest prawomocny – znaczy on tyle, co nic.

Czytaj dalej...
news29

2018-11-13 14:49:25

Spadkobiercy odpowiadają za zaspokojenie roszczenia o zachowek obciążającego spadkodawcę

Co się dzieje w sytuacji, gdy osoba, wobec której chcemy wystąpić z roszczeniem o zachowek umrze zanim wystąpi się z tym roszczeniem? Czy taka sytuacja powoduje, iż roszczenie to przepada? 

Czytaj dalej...
news28

2018-11-05 18:18:38

Przedsądowe wezwanie do zapłaty - dlaczego warto?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty to pismo, w którym wzywamy dłużnika do zapłaty w określonym terminie kwoty, którą zalega, wskazując, że w przypadku niezastosowania się do wezwania, sprawa zostanie skierowana na drogę sądową. Dlaczego warto je wystosować?

Czytaj dalej...
news27

2018-10-12 09:39:29

Alimenty od rodzica - do kiedy się należą?

W zakresie alimentów spotkali się Państwo z pewnością z szeregiem różnych opinii w zakresie tego, do kiedy one przysługują. Do osiągnięcia pełnoletności? A może dopóki dziecko się uczy? W istocie żadna z tych odpowiedzi nie jest właściwa. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy stanowiąc o tym, komu przysługują alimenty od rodziców, nie posługuje się bowiem ani przesłanką wieku, ani nauki. Zatem jakimi przesłankami posługuje się kodeks?

Czytaj dalej...
news26

2018-08-16 14:50:06

Przedawnienie po nowemu

9 lipca 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące przedawnienia. Pragnę przedstawić szczegółowe rozwiązania prawne na gruncie przedawnienia w związku z wejściem w życie zmian, gdyż wbrew powszechnej opinii, nie każdego dłużnika i wierzyciela zmiany te dotyczą.

Czytaj dalej...
news25

2018-06-24 13:44:42

Dlaczego lepiej jest zapobiegać, niż leczyć?

Wbrew pozorom niniejszy wpis nie jest poświęcony tematyce zdrowotnej :) Zawiera jednak wiele analogii do leczenia, gdyż dotyczy zagadnienia: lepiej zapobiegać ewentualnym problemom prawnym, czy je rozwiązywać?

Czytaj dalej...
news24

2018-06-12 12:59:47

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego - w jaki sposób i w jakim terminie?

Uchwałą składu siedmiu sędziów z dnia 22 maja 2018 r. (sygnatura: III CZP 102/17) Sąd Najwyższy rozwiał wątpliwości dotyczące sposobu i terminu odrzucenia spadku w imieniu małoletniego. Jest to bardzo ważne orzeczenie, ponieważ problem związany z odrzuceniem spadku przez małoletnich jest niezwykle istotny i często spotykany. Co stwierdził zatem Sąd Najwyższy?

Czytaj dalej...
news23

2018-05-18 17:34:31

O prawie nie na (całkiem) poważnie #2:

Dzisiaj kontynuuję serię “o prawie nie na (całkiem) poważnie”, zaś na tapet biorę sygnalizowany wcześniej temat aplikantów adwokackich. Kim jest aplikant? Jakie ma uprawnienia? Jak wygląda droga do zawodu adwokata? Na te i inne pytania odpowiadam właśnie w dzisiejszym “odcinku” serii.

Czytaj dalej...
news22

2018-02-12 17:44:28

Akcja Edukacja! Czyli o inicjatywie wartej wsparcia

Tym razem rzecz nie o prawie, lecz o szczytnym celu, jakim jest edukacja prawna uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Czytaj dalej...
news21

2017-12-25 17:46:43

O prawie nie na (całkiem) poważnie #1:

Wraz z dzisiejszym wpisem na stronie rusza nowy cykl pod szyldem “o prawie nie na (całkiem) poważnie”. We wpisach przygotowywanych w tym cyklu poruszane będą tematy różne, zawsze w jakiś sposób związane z prawem, jednak mniej od naukowej czy teoretycznej strony, a bardziej od strony praktycznej. Wpisy te siłą rzeczy będą więc przygotowywane w lżejszym, nienaukowym stylu. Pierwszy wpis porusza temat modowy, lecz spokojnie – nie zmieniłem branży, lecz chciałbym przybliżyć temat togi jako stroju są

Czytaj dalej...
news20

2017-11-25 17:48:44

"Hejt" w Internecie

Wielu wydaje się, że w Internecie jesteśmy anonimowi, a w związku z tym – że swoboda wypowiedzi jest nieograniczona. Nic bardziej mylnego. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że w Internecie nikt z nas nie jest anonimowy, a zniesławienia i zniewagi dokonane w Internecie rządzą się takimi prawami, jak te w realnym świecie, a czasem są karane nawet jeszcze surowiej z uwagi na nieograniczoną liczbę odbiorców. Jakie środki prawne służą więc przeciwstawieniu się zachowaniom nazywanym popularnie "hejtem"?

Czytaj dalej...
news19

2017-09-17 17:53:56

Jak znaleźć aktualny przepis prawny?

Tym razem wyjątkowo wpis w formie… audiowizualnej. Zapraszam co obejrzenia mojego pierwszego filmu poświęconego prawu!

Czytaj dalej...
news18

2017-08-08 17:55:55

Nakaz zapłaty z sądu - co robić, jeśli dług jest przedawniony?

Otrzymanie nakazu zapłaty z sądu wielu ludzi traktuje jak wyrok rozstrzygający sprawę – i jest w tym trochę prawdy, ponieważ po uprawomocnieniu ma on moc wyroku i po nadaniu mu klauzuli wykonalności nadaje się do egzekucji. Warto jednak wiedzieć, że otrzymanie nakazu zapłaty to nie koniec, a dopiero początek postępowania, zakładając oczywiście, że w porę podejmie się właściwe działania. Odnosi się to przede wszystkim do kwestii przedawnienia.

Czytaj dalej...
news17

2017-08-01 17:58:58

Zimne napoje w pracy - obowiązki pracodawcy

Korzystając z tego, że za oknami słońce nie daje nam spokoju, a w wielu miejscach temperatura nie tylko przekracza 30 stopni w cieniu, ale wręcz “dobija” do stopni 40, warto pochylić się nad obowiązkami pracodawcy w zakresie dostarczania pracownikom napojów – wszak dbanie o dobre nawodnienie organizmu jest bardzo ważne, a kwestia ta została prawnie uregulowana.

Czytaj dalej...
news16

2017-05-09 18:00:24

Wina przy rozwodzie a alimenty na małżonka

W polskim systemie prawnym ustalenie winy rozkładu pożycia małżeńskiego największe przełożenie ma na kwestię alimentów płatnych dla byłego małżonka. O wszystkim decyduje treść art. 60 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Czytaj dalej...
news15

2017-05-05 18:01:26

Sprawca musi udowodnić legalne pochodzenie majątku

W dniu 27 kwietnia 2017 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego, a wraz z nią przepisy dotyczące tzw. “konfiskaty rozszerzonej”. Ujmując w największym skrócie, nowelizacja zakłada przerzucenie ciężaru dowodu dotyczącego pochodzenia mienia sprawcy przestępstwa, z okresu 5 lat przed jego popełnieniem, na samego sprawcę. Jeżeli nie wykaże on legalnego pochodzenia mienia, zostanie orzeczony jego przepadek.

Czytaj dalej...
news14

2017-03-07 18:02:32

Nagranie dźwiękowe jako dowód w sądzie

Czy nagranie dźwiękowe może być dowodem w sądzie? To zagadnienie, które nie jest do końca wyjaśnione. Najlepsza odpowiedź brzmi: nie zawsze. Kiedy jednak tak?

Czytaj dalej...
news13

2016-12-30 18:03:54

Jak wygląda praca adwokata

W dzisiejszym, dość specyficznym wpisie, chciałbym Państwu przybliżyć, jak wygląda praca adwokata “od kuchni” – od momentu przyjęcia sprawy aż do jej zakończenia. Mam nadzieję, że opis naszej, adwokackiej codzienności okaże się być dla Państwa choć odrobinę interesujący.

Czytaj dalej...
news12

2016-12-09 18:05:19

Rzecznik Praw Obywatelskich nie pomoże przy umorzeniu postępowania - nowa uchwała Sądu Najwyższego

Niejeden z nas znalazł się, znajduje się albo – czego oczywiście nie życzę – znajdzie się w sytuacji, w której będzie występował w charakterze pokrzywdzonego. W uchwale z dnia 29 listopada 2016 r. Sąd Najwyższy wypowiedział się odnośnie niezwykle istotnej kwestii, jaką jest możliwość złożenia kasacji przez Rzecznika Praw Obywatelskich w sytuacji prawomocnego umorzenia postępowania w fazie in rem.

Czytaj dalej...
news11

2016-11-04 18:06:24

Przedawniony dług a jego egzekwowanie

Myślę, że każdy z nas choć raz słyszał takie pojęcie, jak “przedawnienie”. W skrócie i pisząc prostym językiem, oznacza to, że dane zobowiązanie w dalszym ciągu istnieje, natomiast wierzyciel nie ma możliwości jego wyegzekwowania, jeżeli dłużnik powoła się na zarzut przedawnienia. Wówczas przeradza się ono w tzw. “zobowiązanie naturalne”. Nie oznacza to jednak, że wierzyciel nie może upominać się o jego spełnienie.

Czytaj dalej...
news10

2016-09-02 18:07:24

Pomoc prawna na odległość? Czemu nie!

Przyjęło się, że po pomoc prawną zainteresowany zwraca się w miejscu zamieszkania lub w jego pobliżu. Tymczasem nowoczesne technologie i postępująca informatyzacja doprowadziły do zacierania się ograniczeń w możliwościach udzielenia pomocy prawnej na odległość. W dzisiejszych czasach nikogo nie może już dziwić taka pomoc z wykorzystaniem poczty e-mail, telefonu, czy wideokonferencji.

Czytaj dalej...
news9

2016-08-31 18:08:55

A na koniec wakacji... Kilka słów o vacatio legis

Pomimo gry słownej zastosowanej w tytule, niniejszy wpis nie będzie traktował o końcu wakacji, a o vacatio legis. Czym właściwie jest vacatio legis? Najprościej wyjaśnić, że okresem pomiędzy opublikowaniem aktu normatywnego a jego wejściem w życie. Dlaczego jest ono tak istotne? Ponieważ dopiero po wejściu w życie przepisy zaczynają obowiązywać.

Czytaj dalej...
news8

2016-08-19 18:10:00

Co wolno właścicielowi wobec najemcy?

Prawie każdy z nas wynajmował, wynajmuje albo będzie wynajmował od kogoś mieszkanie czy pokój. Zdarza się, że właściciel mieszkania notorycznie urządza w nim kontrole, składa niezapowiedziane wizyty, a nawet przeszukuje rzeczy najemcy. Warto zdać sobie sprawę z tego, że nie ma do tego prawa, a swoim zachowaniem może narazić się nawet na odpowiedzialność karną.

Czytaj dalej...
news7

2016-08-12 18:11:17

Uciążliwy sąsiad - jak sobie z nim poradzić?

Z pewnością wiele osób doświadczyło w życiu tej wątpliwej przyjemności mieszkania w pobliżu osoby będącej “nie do zniesienia”. Taki uciążliwy sąsiad może uprzykrzyć życie na tyle, że przeprowadzka wydaje się być jedynym rozwiązaniem. Lecz czy na pewno? W niniejszym wpisie postaram się podpowiedzieć kilka innych rozwiązań, które jednocześnie nie będą wiązały się z koniecznością całkowitego “przemeblowania” naszego życia.

Czytaj dalej...
news6

2016-08-10 18:13:03

Gwarancja czy rękojmia?

Bardzo często spotykanym problemem w przypadku gdy zakupiony towar posiada wady, jest wybór pomiędzy skorzystaniem z gwarancji a z rękojmi za wady rzeczy. Jest to zagadnienie tyleż istotne, co skomplikowane i może być rozpatrywane w wielu aspektach, dlatego w niniejszym wpisie poruszę jedynie najważniejsze w mojej ocenie kwestie związane z gwarancją i rękojmią.

Czytaj dalej...
news5

2016-07-22 18:14:42

Jak wyglądało polskie prawo przed II Wojną Światową?

Dzisiaj dla odmiany nie o bieżących uregulowaniach prawnych, lecz nieco o historii. Konkretnie o historii polskiego prawa karnego na przykładzie tzw. “Kodeksu Makarewicza” z 1932 roku. Jego lektura pozwala zrozumieć, w jakim kierunku zaszły zmiany w polskim ustawodawstwie z zakresu prawa karnego i choć dzisiaj należy go traktować jedynie jako ciekawostkę o walorze historycznym, to stanowi interesującą lekturę nie tylko dla teoretyków i praktyków prawa.

Czytaj dalej...
news4

2016-07-15 18:16:07

Nakaz zapłaty - co robić?

Bardzo wiele osób nie zdaje sobie sprawy czym jest i jak wygląda tryb postępowania w przypadku nakazu zapłaty. Często nie zgadzając się z nim, nie podejmują żadnego działania. Jest to oczywiście błąd, ponieważ nakaz zapłaty po uprawomocnieniu się ma moc prawomocnego wyroku sądowego i na jego podstawie, po nadaniu mu klauzuli wykonalności, możliwe jest wyegzekwowanie roszczenia na drodze postępowania egzekucyjnego. Aby temu zapobiec, należy zrozumieć instytucję nakazu zapłaty.

Czytaj dalej...
news3

2016-07-13 18:17:27

Zmiana w prawie - jakie przepisy stosować?

Przepisy prawne mają niestety to do siebie, że często się zmieniają. Powstaje wtedy problem, jakie przepisy należy stosować do określonego zdarzenia. Postaram się krótko wyjaśnić podstawowe zasady, jakimi należy się kierować w celu ustalenia, który przepis będzie właściwy.

Czytaj dalej...
news2

2016-07-01 18:18:55

Na czym polega zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego?

Strona reprezentowana w postępowaniu przez profesjonalnego pełnomocnika ma prawo domagać się od strony przegrywającej zwrotu kosztów tytułem ustanowionego zastępstwa procesowego. Postaram się krótko wyjaśnić, na czym to polega, a przede wszystkim – w jakiej wysokości koszty mogą zostać zwrócone.

Czytaj dalej...
news1

2016-06-23 18:20:39

Wyrok łączny po 1 lipca 2015 r. - czy aby na pewno korzystniej dla skazanych?

Nowelizacja Kodeksu karnego, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 r. “wywróciła do góry nogami” instytucję wyroku łącznego. Do tej pory łączeniu podlegały tylko te kary, które zostały wymierzone za czyny popełnione przed pierwszym, choćby nieprawomocnym skazaniem za którykolwiek z nich.

Czytaj dalej...
logo facebooka